Skip to content

Informácie dostupné na tejto web stránke nie sú považované za právne rady. Skôr ako sa rozhodnete alebo prijmete nejaké opatrenie, ktoré môže mať vplyv na Vaše rozhodnutie, mali by ste ho konzultovať z odborníkom. estavisa.sk nie je advokátska kancelária a ani nenahrádza právne poradenstvo. Hyperlinky (odkazy) na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov umietnených na serveroch, ktoré sú spravované ďalšími osobami alebo organizáciami. Informácie a linky Vám tu poskytujeme pre Vaše pohodlie a nie sú odsúhlasené estavisa.sk. Negarantujeme presnosť ani akýkoľvek iný aspekt poskytovanej informácie na tomto servere. Okrem toho je na Vašej zodpovednosti, aby ste si overili, či Vami vybraná informácie je pre Vás vhodná a je na Vašom zvážení či sa budete odvolávať na takúto informáciu. Informácia ako taká je poskytovaná bez záruky úplnosti, presnosti a aktuálnosti a bez záruky akéhoľvek druhu, či už výslovnej alebo predpokladanej, vrátane záruky plnenia, obchodnej schopnosti alebo vhodnosti pre osobitné účely. Navyše zmeny informácií môžu byť vykonávané z času na čas bez akéhokoľvek upozornenia úžívateľov. V žiadnom prípade však estavisa.sk nepreberá zodpovednosť voči žiadnej strane za priame, nepriame, osobitné či iné následné škody za akékoľvek použitie informácií z tejto stránky. Vždy si musíte prečítať obchodné podmienky estavisa.sk.

Estavisa.sk je súkromná internetová stránka a nie je spojená s akoukoľvek vládnou agentúrou. Pomáhame zahraničným turistom, ktorí potrebujú oficiálnu dokumentáciu pre vstup do Spojených štátov. Náš poplatok za servis je 84 $. Tento poplatok zahŕňa už aj vládny poplatok od Spojených štátov v sume 14 $. Môžete si zvoliť, či chcete využiť naše služby alebo môžete priamo navštíviť stránky State Department a Homeland Security (stránky “ministerstiev”), na ktorých môžete požiadať o vašu žiadosť o vycestovanie do USA za menší poplatok. Vládna stránka je dostupná na adrese: CBP.GOV.

Az EstaVisa.sk egy magán weboldal és nem áll kapcsolatban egy kormányhivatallal sem. Az olyan külföldi utazóknak segédkezünk, akiknek az USA-ba való belépéshez megfelelő dokumentációra van szükségük. A szolgáltatásunk ára 84 USA Dollár, amely tartalmazza az Egyesült Államok kormánya által kiszabott 14 Dolláros díjat. Úgy is dönthetsz, hogy igénybe veszed a szolgáltatásunkat, vagy pedig meglátogathatod a Belbiztonsági Minisztérium (Department of Homeland Security, röviden: DHS) weboldalait és igényelheted alacsonyabb áron is az Egyesült Államokba történő utazási engedélyed. A kormány oldala az esta.cbp.dhs.gov címen érhető el.