Skip to content

Čo je ESTA? Potrebujete naozaj víza do Ameriky?

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) je automatizovaný systém, ktorý určuje spôsobilosť navštíviť USA. Jedine cestujúci pochádzajúci z krajín, ktoré spadajú do pôsobnosti bezvízového program (VWP), môžu žiadať o víza prostredníctvom tohto systému.

Estavisa.sk je súkromná internetová stránka a nie je spojená s akoukoľvek vládnou agentúrou. Pomáhame zahraničným turistom, ktorí potrebujú oficiálnu dokumentáciu pre vstup do Spojených štátov. Náš poplatok za servis je 84 $. Tento poplatok zahŕňa už aj vládny poplatok od Spojených štátov v sume 14 $. Môžete si zvoliť, či chcete využiť naše služby alebo môžete priamo navštíviť stránky State Department a Homeland Security (stránky “ministerstiev”), na ktorých môžete požiadať o vašu žiadosť o vycestovanie do USA za menší poplatok. Vládna stránka je dostupná na adrese: CBP.GOV.

Na to, aby bolo možné podať žiadosť cez internet a bolo vydané cestovné povolenie, musia byť splnené nasledovné podmienky:
 • Ste občanom štátu, ktorý je oprávnený podľa bezvízového programu (VWP)
 • Váš pobyt je kratší ako 90 dní
 • Máte platný cestovný pas
 • Použili ste leteckú alebo námornú spoločnosť známu pre vládu USA a ste držiteľom spiatočného alebo prestupného lístka,ktorého platnosť nekončí na susednom teritóriu alebo na ostrove v blízkosti USA, ak tam nemáte trvalý pobyt.


Vplnit’ formulár ESTA

Všetci cestujúci, ak ich čaká cesta do USA, musia mať so sebou na palube schválené povolenie ESTA pri ceste do USA v rámci bezvízového programu VWP. ESTA systém umožňuje žiadať a získať povolenie online. ESTA systém je americký vládny program riadený Ministerstvom vnútra USA za účelom detekčnej kontroly pasažierov pred tým, ako dostanú oprávnenie na vstup do USA.

ESTA je povinná od 12.januára 2009 v záujme posilnenia bezpečnosti. Medzinárodný cestujúci vstupujúci v rámci bezvízového program (VWP) sú odteraz povinní získať elektronické povolenie na cestu ešte pred cestou do USA.

Je dôležité si uvedomiť, že všetci cestujúci na to, aby získali povolenie na vstup do USA, musia mať platný biometrický cestovný pas. Proces ESTA žiadosti sa vykonáva jedine online a  jedine Ministerstvo vnútra spravuje tento systém.
Schválená ESTA žiadosť je platná po dobu dvoch rokov a/ alebo do ukončenia platnosti cestovného pasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Podrobnejšie o dokumentoch ohľadom bezvízového ESTA PROGRAMU TU.

Pre viac informácii o USA a cestovaní si prosím prečítajte sekciu našich článkov, v ktorých sa vám snažíme zhrnúť tie najpotrebnejšie informácie.

Kto môže využiť ESTA systém?

Cestujúci do USA, ktorí sú občanmi štátov zapojených v rámci bezvízového programu (VWP), sú spôsobilí použiť tento systém. Účelom cesty môže byť turizmus alebo služobná cesta a pobyt nesmie prekročiť 90 dní.

Dolu nájdete zoznam krajín zapojených do bezvízového program – Visa Waiver Program:

 • Andorra
 • Rakúsko
 • Austrália
 • Maďarsko
 • Litva
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • Veľká Británia
 • Belgicko
 • Dánsko
 • Lichtenštajnsko
 • Luxembursko
 • Monako
 • Island
 • Írsko
 • Japonsko
 • San Maríno
 • Singapur
 • Slovinsko
 • Holandsko
 • Nový Zéland
 • Portugalsko
 • Malta
 • Česká republika
 • Estónsko
 • Španielsko
 • Švajčiarsko
 • Slovensko
 • Južná Kórea
 • Grécko
 • Lotyšsko
 • Brunei
 • Taliansko
 • Švédsko
 • Nórsko

Aké práva máte s ESTA povolením:

Akonáhle je Vám udelené elektronické cestovné povolenie, môžete cestovať do USA v rámci bezvízového programu (VWP). Hoci získanie ESTA povolenia je povinné, nezaručuje Vám vstup do USA. Po príchode do USA budete podliehať bežnej colnej kontrole na hraniciach, zo strany USCBP, ktorý povolí Váš vstup do USA v zmysle platných právnych predpisov.

Zamietnutie ESTA žiadosti nebráni žiadateľovi požiadať o cestovné víza do USA na konzulárnom úrade.

Všetky Vami, alebo treťou osobou poskytnuté informácie, musia byť pravdivé a presné. Schválené elektronické cestovné povolenie môže byť kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zrušené, najmä ak sa vyskytnú nové osobné okolnosti a informácie, ktoré majú vplyv na žiadosť.

Nevedomé, či úmyselné poskytnutie falošných, zavádzajúcich a klamlivých informácií, v čase podania žiadosti, môže viesť k závažným opatreniam, až k o obvineniu z krivej výpovede.


Kliknite sem a podajte si Vašu žiadosť