O nás v číslach
  • • Viac ako 99.5% ESTA povolení sa udelí do dvoch hodín po prijatí žiadosti.
  • • Približne 1.000.000 žiadostí (kontaktov) za mesiac.
  • • 24/7 podpora v niekoľkých jazykoch.
  • • Spracovavame žiadosti z 36 štátov zúčastnujúcich sa na bezvízovom programe?
Bezpečný platobný systém

Kreditné karty: údaje z kreditných kariet sú zasielané priamo na bankový server, komunikácia medzi prehliadačom a serverom je bezplatná a podporovaná 128 bitovým SSL3 šifrovaním (v súčasnosti najvyšší bezpečnostný štandard s certifikáciou server-siden).BEZPEČNOSŤ

Esta Visa pracuje v súlade s medzinárodnými predpismi pre platobný priemysel (Standard Payment Card Industry - Data Security Standard (PCI-DSS)), ktoré vyvinuli najväčšie spoločnosti vydávajúce kreditné karty s cieľom chrániť osobné údaje svojich klientov.

Najčastejšie kladené otázky

Zoznámte sa s registráciou ESTA

Každá cestujúca osoba, ktorá chce vstúpiť na územie Spojených štátov amerických, si musí zabezpečiť registráciu E.S.T.A. Ide o elektronické povolenie vydané Imigračným americkým oddelením. Skratka E.S.T.A znamená: “Electronic System for Travel Authorization (Elektronický systém cestovného povolenia)” a je platný od roku 2008.

Je ESTA vízum?

Nie, nie je. Síce ESTA je všeobecne známa pod pojmom “víza”, je súčasťou VWP, čo predstavuje bezvízový program a umožňuje tak vstup do USA “ne-imigračným” osobám, bez nutnosti zabezpečovania si víz.

Kto môže požiadať o povolenie ESTA?

Všetky osoby krajín, ktoré sa účastnia na programe Visa Waiver Program (VWP), sú povinné ešte pred vycestovaním do USA vyplniť formulár ESTA. V prípade, ak to odmietnete vykonať, nedostanete povolenie, ktoré Vás oprávňuje cestovať do USA. Nie sú tak povinné konať len osoby, ktoré sú už držiteľmi víz.

Ktoré časti autorizácie ESTA sú editovateľné?

Medzi editovateľné polia patrí:
– adresa bydliska.
– e-mailová adresa.
V prípade aktualizácie/zmeny informácii týkajúcich sa Vašej cesty, budete vyzvaný k zadaniu celého Vášho mena (meno a priezvisko), čísla a krajiny vydania Vášho pasu a čísla vygenerovaného systémom v čase požiadania o povolenie ESTA. Pokiaľ vygenerované číslo nemáte, môžete použiť svoj dátum narodenia.

Aký musí byť Váš pas, aby bol platný pre povolenie ESTA?

Americké autority DHS (Department of Homeland Security, American immigration) vyžadujú pasy, ktoré sú optické alebo elektronické. Aký je medzi nimi rozdiel?
Strojovo čitatelný pas nemá rozpoznávací čip, ktorý sa nachádza v elektronickom pase. Pasy, ktoré boli na Slovensku vydané po januári 2008 sú už elektronické (obsahujú biometrické údaje).

Ako dlho platí povolenie ESTA ?

Povolenie ESTA je platné dva roky. Avšak ak Váš pas má kratšiu platnosť alebo je zrušený, s expiráciou pasu zaniká aj povolenie ESTA. Môže sa Vám stať, že Vám povolenie ESTA vyprší už na území USA, počas Vášho pobytu, v tomto prípade nemusíte žiadať o nové povolenie, dôležité je aby bol dokument platný v čase vstupu do USA.

Kedy je potrebné obnoviť povolenie ESTA, aj v prípade ak je už schválené?

Ak už aj mate schválenú a ešte stále platnú autorizáciu ESTA, musíte byť obozretný, v niektorých prípadoch ste povinný si ju obnoviť aj napriek tomu, že jej ešte nevypršala platnosť. Medzi tieto prípady patrí: zmena alebo obnova pasu, zmena Vášho mena, zmena krajiny pobytu alebo pohlavia, zmena okolností, ktoré súvisia s uvedenými odpoveďami na otázky v už vyplnenej žiadosti. Budete vyzvaný na aktualizáciu potrebných informácií. Ste povinný uviesť najaktuálnejšie údaje.

Čo sa stane, ak sa zmenia informácie v pase?

Cestovný pas je jediný dokument, ktorý je platný aj v zahraničí, a teda na medzinárodnej úrovni. Všetky informácie musia byť správne a platné počas celej doby trvania Vašej cesty. Ak sa zmenia informácie v pase, musíte požiadať o nové cestovné povolenie ESTA.

Kedy ste povinný vyplniť ESTA?

Dokument ESTA môžete vyplniť kedykoľvek pred vycestovaním na územie Spojených štátov amerických. Oddelenie vnútornej bezpečnosti USA ( The United States Department of Homeland Security) odporúča vyplniť formulár najneskôr 3 dni pred odletom (do troch dní musí odbor odpovedať na žiadosť).

Ste povinný požiadať o povolenie ESTA aj v prípade tranzitu?

Áno, ste. Všetci cestujúci, ktorí len prechádzajú cez územie Spojených štátov amerických, sú povinní si zabezpečiť povolenie ESTA. Po príchode na územie USA prechádzate k pasovej a colnej kontrole (riadi ju Americký úrad ochrany hraníc “American authority of border protection”). Predtým než budete môcť pokračovať vo Vašej ceste do ďalšej cieľovej krajiny, Vám skontrolujú a overia všetky osobné údaje.

Som povinný kontaktovať americkú ambasádu?

Na americkú ambasádu sa musíte obrátiť v prípade potreby víz. Ak Vaša cesta bude trvať menej ako 90 dní, nepotrebujete víza, a teda nemusíte sa kontaktovať s americkou ambasádou, ale stačí Vám vyplniť online žiadosť na cestovné povolenie ESTA. Pred vycestovaním musíte získať cestovné povolenie.

Prečítajte si viac

Zaručuje autorizácia ESTA 100% vstup do USA?

Nie. Či už ide o povolenie ESTA alebo o víza, tieto dokumenty len dávajú možnosť vycestovať do USA, povoľujú Vám vstup na palubu lietadla. Akonáhle sa dostanete na územie Spojených štátov amerických, musíte prejsť colnou kontrolou. Vaše dokumenty budú kontrolovať príslušné imigračné a colné autority (Customs and Border Protection, the Bureau of American Customs and Border Protection). Príslušní zamestnanci tejto kontroly rozhodnú o tom, či môžete vstúpiť do USA.

Prečítajte si viac

Aké sú požiadavky na vstup do Spojených štátov amerických?

Po prílete na letisko resp. po priplávaní do prístavu, musíte predložiť Vaše dokumenty Americkému colnému úradu a hraničnej kontrole (Customs and Border Protection, the Bureau of Customs and Border Protection American). Na základe týchto autorít budete mať povolený (resp. zamietnutý) vstup na územie USA. Aby ste dostali povolenie vstúpiť na toto územie musíte splniť nasledovné:

Prečítajte si viac

Kto uvidí osobné informácie vložené do formulára ESTA?

ESTA je dokument vydaný programom o bezvízovom styku (VWP). A preto všetky osobné informácie uvedené v žiadosti o povolenie ESTA budú uchované na oddelení vnútornej bezpečnosti USA (Department of Homeland Security). K informáciám budú mať prístup len poverené osoby v rámci tohoto bezvízového programu.

Prečítajte si viac

Môžete odísť z USA, aby ste získali ďalších 90 dní k pobytu v USA?

Mnohým cestovateľom zo zahraničia nestačí 90 dní pobytu v Spojených štátoch. Aby získali ďalších 90 dní na určitý čas opustia USA a vydajú sa do krajín ako napr. Kanada, Mexiko, alebo Karibské krajiny.

Aj napriek tomu, že toto povolenie je udelené v zahraničí, zamestnanci pohraničnej ochrany a colnej správy môžu takýchto cestujúcich zadržať za porušenie imigračného zákona a tak zablokovať návrat do USA.

Prečítajte si viac

Ako vyplniť ESTA formulár?

Formulár ESTA vyplníte jednoducho a rýchlo, za menej ako 10 minút. Mali by ste vedieť, že:
● Keďže za žiadosť o povolenie ESTA sa platí, musíte mať debetnú kartu Visa/master Card alebo kreditnú kartu Visa, MasterCard, American Express alebo Discover. K dispozíci je aj platobná brána PayPal.

Prečítajte si viac

Čo si môžem priniesť v batožine?

Ak sa chcete vyhnúť dlhému a nepríjemnému čakaniu na colnici, mali by ste si pred cestou zistiť čo je povolené resp. nepovolené zbaliť do batožiny. Pretože sú určité limity a pravidlá, ktoré sa týkajú prepravovaných predmetov, tovarov, drahokamov a hotovosti a Vaša batožina by musela byť skontrolovaná príslušnými autoritami (colnou správou).

Prečítajte si viac

Čo sa stane po príchode do USA?

Denno denne do USA cestuje obrovské množstvo ľudí. Colný formulár sú povinní vyplniť nielen cudzinci, ale aj domáci Američania. Cudzinci okrem tohoto colného formuláru musia vyplniť ešte aj formulár I-94. Avšak zahraniční cestovatelia, ktorí do USA pricestujú na cestovné povolenie ESTA a teda bez víz, sú od povinnosti vyplniť formulár I-94, oslobodení.

Prečítajte si viac

Čo sa stane, keď bude vízum na colnici zamietnuté?

Ako bolo uvedné už skôr, ESTA a ani víza nezaručujú 100 % vstup do USA, povolenie na vstup dáva imigračný úradník na letisku. Námietky voči rozhodnutiu sú prijateľné len v čase podania žiadosti o cestovnú autorizáciu ESTA. Ale ak cestujúca osoba zo zahraničia má platné víza, a je jej odoprený vstup do USA, táto osoba môže napadnúť rozhodnutie imigračného agenta pred imigračným posudzovateľom. Tento Imigračný posudzovateľ pred Radou imigračných odvolaní (BIA –Board of Immigration Appeals) vykoná rozhodnutie.

Prečítajte si viac

Čo môžete urobiť, aby ste sa vyhli problémom na colnici?

Ak sa rozhodnete požiadať o prisťahovalecké víza na Americkej ambasáde alebo Americkom konzuláte, úradník bude kontrolovať Vaše dokumenty, aby mohol určiť Vašu spôsobilosť k vstupu na územie USA.
Spôsobilosť k vstupu na územie USA záleží nielen od splnených zákonných požiadaviek, ale aj od rizika (pravdepodobnosti) ilegálneho migrovania do USA.

Prečítajte si viac