Close

Podmienky poskytovanej služby

Prosíme Vás, aby ste si starostlivo prečítali tento dokument, ktorý vysvetľuje a opisuje obchodné podmienky poskytovanej služby a tvorí základ akejkoľvek zmluvy, ktorá vyplynie z využívanie tejto web stránky.

Využívanie tejto web stránky a ponúkaných služieb používateľmi sa riadi a je predmetom týchto obchodných podmienok.

Všeobecné zmluvné podmienky

Vždy, keď navštívite našu webstránku alebo keď od nás nakupujete, používate našu "službu", a preto súhlasíte s našimi zmluvnými podmienkami ("Všeobecné zmluvné podmienky"). Podmienky sa automaticky vzťahujú na každého, kto vstúpi na stránku. Patria sem zákazníci, kupujúci, prehliadače, tvorcovia obsahu a každý, kto využíva túto stránku.

Používanie výrazov "vy" a "vaše" priamo zastupujú jednotlivcov, ktorí vyplňujú žiadosť na webovej stránke, ktorí to robia buď v svojom mene pre seba, alebo pre iného jednotlivca, čiže zastupujú osobu - "žiadateľa". Používanie výrazov "my", "nás" a "náš" sa vzťahuje len na samotnú webovú stránku.

Odporúčame vám, aby ste si pred použitím služieb našich stránok prečítali naše Všeobecné zmluvné podmienky. Vstúpením na naše webové stránky ste súhlasili so zmluvnými podmienkami. Ak z určitého dôvodu nesúhlasíte s našimi zmluvnými podmienkami, nebude vám udelené povolenie naše webové stránky ani žiadne služby využívať. Súhlas so Zmluvnými podmienkami bude výslovne obmedzený, ak sú naše Všeobecné zmluvné podmienky brané ako ponuka.

O našich službách

Našou hlavnou úlohou je poskytovať pomoc počas celého procesu autorizácie cestovného povolenia s cieľom umožniť nerezidentom USA získanie vstupu do Spojených štátov amerických. Máme k dispozícii špecializovaných agentov, ktorí uľahčia proces žiadosti o autorizáciu povolenia podaním žiadosti vo vašom mene, ako aj poradenstvom o konečnom výsledku. Ďalšie služby, ktoré ponúkame, zahŕňajú revíziu žiadostí, preklad, pomoc pri vyplňovaní žiadostí a opravu akýchkoľvek chýb, či ide o gramatické, presné alebo obsahové problémy. Naši agenti budú mať taktiež priamy kontakt s našimi klientmi prostredníctvom e-mailu, ak sú potrebné ďalšie informácie alebo objasnenie na dokončenie žiadosti. Neexistuje žiadna právna poradenská služba a ani my nie sme pridružení k žiadnym vládnym orgánom. V prípade, že potrebujete právne poradenstvo v súvislosti s vašou žiadosťou, uistite sa, že kontaktujete príslušné právne služby vo forme licenčného advokáta.

Po odoslaní formulára žiadosti, ktorý nájdete na našej webovej stránke, bude autorizácia ESTA okamžite odoslaná na spracovanie. Schválenie vašej aplikácie ESTA je založené výlučne na rozhodnutí príslušného úradu Spojených štátov amerických. Doba spracovania je zvyčajne veľmi krátka, ale ak existujú oprávnené dôvody na ďalšiu analýzu vašej žiadosti z dôvodu chýb alebo nedostatočných údajov, vaša žiadosť môže byť oneskorená.

Vaše cestovné oprávnenie ESTA bude platné dva roky, ale v prípade, že váš cestovný pas vyprší pred uplynutím doby platnosti, budete musieť požiadať o nové cestovné povolenie. Máte právo na voľný vstup a aj opakovaný vstup do USA toľkokrát, koľkokrát chcete, pokiaľ vaše cestovné oprávnenie a pas sú stále platné.

Pred zaplatením cestovnej autorizácie ESTA budete musieť skontrolovať informácie vo formulári žiadosti, aby ste sa uistili, že sú všetky správne. Pred odoslaním žiadosti sa uistite, že ste odstránili všetky chyby. Po kontrole vašej žiadosti budete musieť zadať spôsob platby za naše služby.

Pri zadávaní objednávky prostredníctvom našich stránok potvrdzujete, že platobná metóda je legálna a v prípade použitia kreditnej karty potvrdzujete, že ste oprávnený vlastník alebo máte priame povolenie od oprávneného vlastníka karty.

Všetky informácie, ktoré máme k dispozícii na našich webových stránkach, sú prevzaté z dôveryhodných zdrojov a z aktuálnych verejných informácií poskytovaných vládou Spojených štátov amerických. Naše stránky boli vytvorené tak, aby ste mohli dokončiť svoju žiadosť o ESTA s relevantnými informáciami, ktoré prichádzajú z online portálu so 100% asistenciou. Avšak používanie akýchkoľvek informácií na našich stránkach musí používateľ brať na vlastné riziko. Ak chcete zanechať akékoľvek pripomienky týkajúce sa týchto informácií, obráťte sa na zákaznícky servis. Vždy sa snažíme mať k dispozícii najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie a neustále sledujeme a revidujeme nové vládne pravidlá a postupy.

Cena

Náš poplatok za službu je 72 $. Všetky poplatky vzniknuté v rámci našej služby sú účtované v USD. Štátny poplatok za žiadosť a náš poplatok za službu sú tiež účtované v USD. Kurz amerického dolára je mimo našej kontroly, preto odporúčame, aby ste si skôr, ako podáte svoju žiadosť, prepočítali kurz amerického dolára a odhadli celkovú cenu.

Pravidla pro poskytování služeb a vrácení peněz

Poplatky vám budú zaúčtované ešte pred tým, než služba začne prebiehať. Na adresu, ktorú ste uviedli v žiadosti, vám príde email na potvrdenie platobných údajov. Tento email vám môže prísť aj do priečinka "Nevyžiadaná pošta", “Junk“ alebo "Spam", preto ich prosím skontrolujte taktiež.

Po schválení platby bude Vaša žiadosť odoslaná priamo špecialistovi na údaje, ktorý dôkladne prejde vašu žiadosť a vykoná potrebné úpravy. Taktiež vám bude zaslaná presná kópia vašej aplikácie ESTA na váš e-mail do 24 hodín. Vzhľadom na to, že nemáme zodpovednosť za nesprávne informácie, ktoré klient vyplnil, uistite sa, že vaša e-mailová adresa bola zadaná správne. Oficiálne dokončenie našich služieb sa uskutoční, keď zodpovedný analytik údajov pošle kópiu cestovného povolenia na poskytnutý e-mail. Je nanajvýš dôležité, aby nás klient kontaktoval do 24 hodín, ak nedostali tento e-mail s povolením.

Ak máte nárok na vrátenie peňazí vzhľadom na príslušné "Smernice", musíte o to požiadať skôr, než začneme naše služby. V prípade, že už bola spracovaná žiadosť o ESTA, odoslaná riadiacim orgánom Spojených štátov amerických alebo výsledná kópia bola odoslaná žiadateľovi, nemáte nárok na vrátenie peňazí. Keďže zákazník bol informovaný o "Smerniciach" pre spotrebiteľov, automaticky stráca oprávnenie na vrátenie platby po tom, ako naši zástupcovia pošlú výslednú kópiu žiadosti ESTA.

Naše pravidlá na vrátenie peňazí pozostávajú z nasledujúcich položiek: Vaše finančné prostriedky budú vrátené na tú istú kreditnú kartu, ktorú ste použili pri pôvodnom nákupe, pretože spracovávame platby priamo vo vašej finančnej inštitúcii. Vrátenie peňazí bude v amerických dolároch a budú na účte do 5 až 7 pracovných dní. Upozorňujeme tiež, že nemôžeme byť zodpovední za akékoľvek zmeny v hodnote kurzu amerického doláru alebo za poplatky priamo súvisiace s medzinárodnými transakciami. Ak by ste chceli požiadať o zrušenie žiadosti alebo vrátenie peňazí, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu.

Ak by ste chceli požiadať o vrátenie peňazí, kontaktujte nás na adrese info@usa-esta.us. V tomto e-maile sa uistite, že ste uviedli celé meno a e-mailovú adresu, ktorá je totožná s tou, ktorú ste uviedli vo svojej žiadosti. Jeden z našich agentov sa vráti späť k vašej žiadosti a peniaze budú vrátené do 24 až 48 hodín.

V prípade, že vaša žiadosť bude zamietnutá Oddelením pre vnútornú bezpečnosť a Colnú správu (Department of Homeland Security and Customs and Border), budete automaticky oprávnení na vrátenie celej finančnej čiastky. Ohľadom vrátenia peňazí, nie je potrebné nás kontaktovať.

Používaním webových stránok a služieb sa automaticky vzdávate práva postupovať v akýchkoľvek právnych záležitostiach, ak sa vyskytnú akékoľvek problémy spôsobené nesprávnym použitím našej webovej stránky. Zahŕňa to aj náhradu škody, ktoré vznikli členom nášho tímu, zástupcom a akcionárom.

Uistite sa, že pravidelne prehliadate našu webovú stránku, tak aby ste boli informovaní v prípade akýchkoľvek zmien v našich pravidlách vrátenia peňazí či dodania služieb.

Použitie webovej stránky

Používaním našich webových stránok súhlasíte s tým, že ich použijete len na osobné účely. Nemôžete sťahovať, meniť ani upravovať žiadnu časť webovej stránky pre obchodné účely, ako sú napríklad ďalší predaj alebo reklama. Táto súkromná webová stránka je výlučne vlastnená súkromnou spoločnosťou.

Affiliate programy

V súčasnej dobe nie sú k dispozícii žiadne affiliate programy.

Licencie webovej stránky a loga

Materiál, ktorý je vytvorený na tejto webovej stránke, je výhradne vlastnený našou súkromnou spoločnosťou a tvorcami obsahu webu. Je tu zahrnutý text, grafika, logá, ikony tlačidiel, obrázky, kompilácie údajov a softvér. Všetok materiál je chránený medzinárodnými zákonmi o autorských právach a ochrannými známkami. Ochrana našich obsahových kompilácií je chránená zákonmi krajiny, v ktorej pôsobí naše podnikanie.

Všetok softvér používaný na tejto webovej stránke je výlučne vlastnený našou webovou stránkou a je chránený miestnymi a medzinárodnými zákonmi o autorských právach, ako aj chránenými dodávateľmi softvéru.

Právne upozornenie a prehlásenie o vylúčení zodpovednosti

Táto webová stránka nie je v žiadnom prípade spojená s vládou Spojených štátov amerických. Ide o podnik v súkromnom vlastníctve.

Stránku spravuje spoločnosť Esta Authorization LLC, pričom každá komunikácia sa odosiela na adresu:

Esta Authorization LLC

4045 Sheridan Avenue # 248

Miami Beach, FL 33140

Telefónne číslo: + 08-45-299-3704

E-mail: info@usa-esta.us

Rôzne

Automaticky súhlasíte s našimi zmluvnými podmienkami pri každom vstupe na túto stránku. Sme oprávnení na zmenu či doplnenie Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré do platnosti vstupujú ihneď. Jednotlivec, ktorý vstupuje na túto stránku, je zodpovedný za kontrolu všetkých zmien vykonaných vo Všeobecných zmluvných podmienkach.

Všeobecné podmienky

Súhlasom s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami potvrdzujete, že ste vo vašej krajine dosiahli plnoletosť. Ak nie ste v plnoletý, súhlasíte so zvolením k používaniu tejto stránky vášho právneho zástupcu.

Je prísne zakázané používať naše služby akýmkoľvek nezákonným alebo neoprávneným spôsobom, ktorý porušuje zákony vo vašej jurisdikcii.

Kedykoľvek máme právo odmietnuť službu, ak sa domnievame, že v rámci tejto služby boli poskytnuté neoprávnené alebo nepravdivé informácie. Jedná sa o zločin, a preto každá nelegálna činnosť bude mať za následok ukončenie našich služieb.