Skip to content

Zoznámte sa s registráciou ESTA

Každá cestujúca osoba, ktorá chce vstúpiť na územie Spojených štátov amerických, si musí zabezpečiť registráciu E.S.T.A. Ide o elektronické povolenie vydané Imigračným americkým oddelením. Skratka E.S.T.A znamená: “Electronic System for Travel Authorization (Elektronický systém cestovného povolenia)” a je platný od roku 2008. Oddelenie vnútornej bezpečnosti, u nás známe pod pojmom „Ministerstvo vnútra“, riadi program bezvízového styku „Visa Waiver Program“, v skratke známy ako “VWP”. Na základe tohto bezvízového programu, občania krajín, ktoré sú zapojené do už spomínaného programu, v prípade vycestovania, môžu požiadať o povolenie vstupu do USA ešte pred vycestovaním, a nepotrebujú k tomu formulár I-94W (formulár zelenej farby). V tomto prípade povinnosťou cestujúcej osoby, je požiadať o online autorizáciu ESTA, povolenie vydané programom bezvízového styku “VWP”. ESTA je automatizovaný systém, ktorý určí, či je cestujúca osoba vhodná na vstup na územie Spojených štátov amerických. Táto registrácia je ďalej odoslaná do systému APIS (Computer System Advanced Vector). APIS systém využívajú letecké spoločnosti a vďaka tomuto systému, zamestnanci aeroliniek vedia, ktoré osoby majú povolenie vstúpiť na palubu lietadla. ESTA povoľuje pobyt na území USA po dobu nie viac ako 90 dní . ESTA je platná dva roky, v prípade ak je platnosť pasu kratšia ako dva roky, ESTA platí len do expirácie pasu. Aby bol vstup do USA povolený, dokument ESTA musí byť označení pojmom „Authorization Approved“, čo znamená “autorizácia schválená”. Registráciu ESTA získate omnoho rýchlejšie ako víza. Osobnú návštevu americkej ambasády, ako to je v prípade víz, nahrádza jednoduchý online systém, ktorý zvládnete rýchlo a jednoducho za pár minút z pohodlia domova.


Nenašli ste odpoveď? Skúste pozrieť iné otázky alebo nás kontaktujte.