Momentálne je situácia vo svete z hľadiska cestovania veľmi nepriaznivá. Všetci musíme dodržiavať pravidlá a teda náš pohyb je vo výraznej miere obmedzený. Avšak aj v čase pandémie sú isté výnimky, kedy napriek zákazu cestovania do USA môžete vycestovať. Pozrite sa na to o aké výnimky ide, možno sa to týka práve Vás! 

Americká spojitosť:

 • Manžel

Vycestovať do USA je možné, ak ste manželom/manželkou občana USA. Manželia by sa mali vedieť ku sebe dostať za každých okolností, a preto ak máte svojho drahého za hranicami, výnimka vám bude udelená.

 • Trvalý pobyt

Ak máte trvalý pobyt v USA, no práve sa nachádzate v inom štáte, je vám stále umožnené sa vrátiť na miesto trvalého pobytu. Domov je predsa ten, kde si ho urobíme. A preto, ak máte trvalý pobyt v USA, smelo do kúpy letenky. 

 • Rodina

Vycestovať môžete takisto, ak máte priameho rodinného príslušníka v Spojených štátoch amerických. Ide teda o dcéru či syna, matku alebo otca. Priamy rodinný príslušník teda môže stráviť vďakyvzdanie či Vianoce pri rodinnom krbe so svojou rodinkou.

 • Pôvod

Ak ste štátnym občanom USA a na Slovensku ste na dovolenke či u rodinných známych, problém s cestovaním naspäť mať nebudete. Vrátiť sa do domovskej krajiny by malo byť umožnené takmer za každých podmienok. Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických so sídlom v Bratislave môže udeliť výnimku (national interest exemption) nad rámec uvádzaných výnimiek vyššie, na základe osobitného posúdenia prípadu. Každý prípad sa posudzuje jednotlivo. Túto výnimku môže Veľvyslanectvo udeliť osobách na základe ich študentskej, pracovnej a profesionálnej činnosti. Ide o osoby:

 1. Zdravotník

Práca zdravotníka je veľmi náročná a dôležitá. Hlavne v tomto ťažkom období je pomoc zdravotníkov to najviac čo dostávame. Každý zdravotník je veľká pomoc s boji proti koronavírusu. A preto samozrejme zdravotníci môžu vycestovať do USA. 

 1. Študent

Všetci študenti a dokonca aj ich rodinní príslušníci môžu vycestovať do USA. Študenti majú nárok aby absolovali celý študijný program a zúčastnili sa tak denného štúdia. 

 1. Akademik

Či už ste profesor, špecialista, vedecko-výskumný pracovník alebo pracovník výskumu na krátky pobyt, máte nárok požiadať o víza a vycestovať tak za svojou akademickou prácou do USA. 

 1. Investor

Investovanie hrá dôležitú úlohu v americkej ekonomike aj v čase pandémie. Preto všetci investori, obchodníci, či zamestnanci na vysokých pozíciách zabezpečujúcich investovanie a obchod majú taktiež možnosť vycestovať do USA. Môžu samozrejme vycestovať aj s rodinnými príslušníkmi. 

 1. Technický expert

Technickí experti majú povolené cestovať len na krátku dobu, presne vopred určenú. Ide o špecialistov na servis, inštaláciu, údržbu, školenie pre používanie špeciálnych strojov. 

 1. Manažér vo vysokej funkcii

Ak ste manažér alebo vedúci pracovník vo vyššej pozícii, nemusíte sa báť, aj vy môžete cestovať do USA bez problémov. Takto môžete bez problémov aj naďalej riadiť podnik a tak zabezpečovať jeho úspech. Môžete cestovať aj so svojimi rodinnými príslušníkmi. 

 1. Profesionálny športovec

Ak ste športovec, ktorý sa má zúčastniť významného podujatia v USA, do Ameriky máte dvere otvorené. Môžete cestovať nielen so svojou rodinou, ale aj nevyhnutným personálom a spolupracovníkmi. 

 1. Novinár

Novinár, ktorý pracujú na základe zmluvy, má novinársky preukaz a jeho prácou je šíriť informácie a správy, ktoré nie sú určené pre zábavu a komerčné účely, taktiež môže požiadať o víza y vycestovať do Spojených štátov. 

Viac: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#USA

Rok 2021 avšak vyzerá pre cestovanie o čosi priaznivejšie. Viaceré krajiny začali očkovať vo veľkom, na Slovensku si ešte čo to počkáme. Postačí vám ku povoleniu na vycestovanie očkovací preukaz. Ak ste zdravotník či osoba v prvej línii, mali by ste mať za sebou prvú dávku očkovania alebo vás to v najbližších dňoch či týždňoch čaká. S platným očkovacím preukazom budete môcť slobodne cestovať. Do konca roka dúfajme, že budeme preočkovaní aj my všetci ostatní.