Spojené štáty americké sú jednou z najobľúbenejších turistických destinácií na svete. Či už sa jedná o turistickú alebo na pracovnú cestu, každý rok navštívia USA milióny turistov v rozmedzí od jedného týždňa až po niekoľko mesiacov. S určitosťou môžeme povedať, že turisti sa po príchode stretnú s príjemným prijatím. Je nevyhnutné, aby turista bol informovaný o niektorých aspektoch každodenného života v USA, ktorý môže byť odlišný od života v jeho krajine.

Jedným z týchto aspektov je národný systém zdravotnej starostlivosti. Považuje sa za jeden z najlepších na svete a poskytuje absolútnu a vynikajúcu kvalitu. Ale na rozdiel od mnoho krajín  sveta, bremeno nákladov na zdravotnú starostlivosť padá na občana/pacienta. Inými slovami povedané, väčšina amerických občanov prispieva na zdravotnú starostlivosť čím sa chrání v prípade lekárskeho ošetrenia. Ak je príjem pod hranicou chudoby, federálna vláda zasiahne a pomôže prispievať občanom na zdravotnú starostlivosť.

Vzhľadom na vyšie uvedené, je zrejmé, že na zahrančného návštevníka sa nevzťahuje národný americký systém zdravotnej starostlivosti. Preto v prípade, že musíte využiť zdravotnú starostlivosť v USA, môže to pre Vás znamenať zvýšené náklady. Aj keď v skutočnosti je možné využiť lekársku starostlivosť v každej nemocnice bez toho, že si platíte zdravotné poistenie, náklady s tým spojené sú plne hradené pacientom.

ČO ROBIŤ V PRÍPADE, ŽE  MUSÍTE POUŽIŤ LEKÁRSKU POHOTOVOSŤ?

Vo všeobecnosti platí, že v prípade potreby zdravotnej starostlivosti máte niekoľko možností podľa závažnosti problému. V prípade, že Váš problém nie je taký vážny, je dobré najprv zavolať do nemocnice a požiadať o odporúčanie špecialistu na Váš problém. Návšteva lekára nie je taka drahá ako návšteva na pohotovosti.

Druhou možnosťou je kontaktovať súkromnú kliniku, ktoré sú lacnejšie ako nemocnice. Treba mať na zreteli, že tu Vám môžu začať robiť sériu vyšetrení, ktoré budú mať dopad na konečný účet. A to aj v prípade minimálnej lekárskej potreby/nevyhnutnosti. Vždy si dávajte pozor na ponúkané testy, nie všetky sú nevyhnutné pre Váš špecifický problém. Použite Váš zdravý úsudok.

V prípade núdze je nevyhnutné obrátiť sa na najbližšiu nemocnicu a nechať sa lekársky vyšetriť na pohotovosti. 

Je vhodné mať uzatvorené zdravotné poistenie.

Ako bolo uvedené vyššie, USA má zdravotný systém, v ktorom pacient znáša všetky náklady za lekárske ošetrenie sám. Americkí občania sú chránený zdravotným poistením. Prečo by si to teda cestujúci nehradil tiež sám?

Poisťovne existujú preto, aby chránili a zabezpečovali. Či už máte vytknutý členok alebo trpíte na úplavicu v zahraničí, poisťovňa Vám pomôže a nenechá Vás v tom samého. Hlavne, keď Vám príde účet za zdravotnú starostlivosť, nerád/a by ste ostal v tom sám/a. Je preto obzvlášť dôležité, aby ste si zvážili podmienky, ktoré sa najviac hodia na Vašu cestu. Okrem nákladov na zdravotnú starostlivosť veľa poisťovní ponúka aj poistenie straty či krádeže batožiny, meškanie či zrušenie letu, repatriáciu z dôvodu vyššej moci atď.

Ako si vyhodnotiť a vybrať najlepšiu poistku?

Niektoré obchodné podmienky a politiky poisťovne Vás prevedú naprieč hodnotením a výberom toho najlepšieho krytia pre Vás. Odporúčame Vám brať do úvahy nasledovné:

  • Maximálne možné pokrytie výdavkov kryté poistením. Odporúčame, aby hodnota poistného krytia bola vyšia ako 500.000 euro.
  • Ak sú zdravotné náklady značne vysoké, odporúčame, aby politika poisťovne stanovila, že veľké úhrady budú uhradené priamo nemocnici.
  • Dávajte si pozor na výšku spoluúčasti. Čím nižšia je výška spoluúčasti pre Vás v prípade nehody, tým lepšie je Vaše poistenie.
  • Odporúčame Vám, aby ste si vždy vybrali poistenie, ktoré pokrýva prípadné náklady na repatriáciu v prípade mimoriadnych udalostí (prírodné katastrofy, neočakávané vojnové konflikty, teroristické útoky, atď.).
  • Zvoľte si poistenie s pokrytím prevozu sanitkou.
  • Uistite sa, že telefónne číslo pre prípady núdze je vždy aktívne a dostupné.
  • Skontrolujte a prehodnoťte doplnkové poistné krytie ako strata a krádež batožiny, poistenie v prípade požičania auta atď.

A napokon, v prípade, že Vaša cesta zahŕňa výlety alebo športové activity s vysokým rizikom (zimné aktivity, horská turistiká, lety padákom, rafting, atď.), uistite sa, že Vaše poistenie pokrýva aj prípady, ktoré vyžadujú prevoz do nemocnice ( niektoré prípady vyžadujú prevoz helikoptérou).

Ďalšie náležitosti, ktoré by ste si mali overiť.

  • Núdzové telefónne číslo na doktora je skutočne funkčné a pomôžu Vám na ňom?
  • Budú Vám nápomocný v prípade, že z dôvodu zranenia zostane dočasne nesebestačný?
  • V prípade, že budete dlhšie hospitalizovaný a Vaši príbuzný Vás budú chcieť navštíviť, či ich náklady na cestu budú pokryté.

Vo všeobecnosti, Vám odporúčame, aby ste si starostlivo prečítala obchodné podmienky a politiku služby, ktorú budete objednávať.

A ak sa rozhodnem poistiť moju batožinu?

V takomto prípade si starostlivo prečítajte čo, kedy a ako. Ak je Vaša batožina ukradnutá z auta, je to kryté? Sú poistené elektronické zariadenia ((iPady, smart phony, prenosné reproduktory, atď.)? Ak áno, sú poistené aj keď Vám Váš telefón padne z Grand Canyonu? V prípade pochybností, kontaktujte poisťovňu. Podľa zákona je poisťovňa povinná poskytnúť Vám informácie a detaily ohľadom krytia nákladov.

 

Koľko bude stáť cestoné poistenie?

Je dôležité si uvedomiť, že poistenie pokrýva vysoké náklady, v niektorých prípadom aj stovky tisíc euro. V prípade, že cestovateľ z Európy bude mať vážny úraz v Los Angeles, bude mať dosť vysoký účet za hospitalizáciu a štát Kalifornia vybaví pacienta, len v prípade, že zaplatí. Niekto môže ísť na turistiku do hôr v Colorade a náhle sa dostane do stavu núdze a je potrebný prevoz helikoptérou do najbližšej nemocnice. Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti, je zrejmé, akou výhodou je mať uzavreté zdravotné poistenie.

Čo Vám môže určite pomôcť pri výbere najvhodnejšieho poistenia za vhodnú cenu je, že si prispôsobíte Vaše krytie. Inými slovami, v prípade, že cestujete iba z batohom s vecami nízkej hodnoty, nie je potrebné poistiť si batožinu.

Alebo načo si vybrať poistku, ktorá  pokrýva jazdu na aute, ak si neplánujete prenajať auto?

Majte na pamäti, že vysoká cena poistného sa nemusí vždy zhodovať s Vašimi potrebami.

Venujte čas prečítaniu si poistných podmienok a možnosti jeho prispôsobenia na mieru. Určite Vám to pomôže zabezpečiť si najlepšiu ochranu na ceste. A môže mať nižšiu cenu ako je štandardná cena za službu.

Vo všeobecnosti môžeme s istotou prehlásiť, že konečné náklady na poistenie závisia od krajiny pôvodu, od veku účastníka cesty, od destinácie a doby pobytu. Výška poistného v konkrétnych geografických oblastiach sveta je v zásade vyššia ako v iných.

Viac tipov pre výber správneho poistenia.  

Aby Vaše poistenie bolo čo najvhodnejšie, berte do úvahy nasledovné aspekty poistnej zmluvy:
Prenájom motorového vozidla alebo auta: Autopožičovne zvyčajne vyžadujú, aby ste mali uzavretú poistku v čase, keď máte v držbe ich vozidlo. Niektoré kreditné karty ponúkajú túto službu bezplatne svojim zákazníkom (napríklad: American Express©).

Ak by ste si chceli znížiť náklady na povinné poistenie pri požičaní auta, mali by ste to mať na pamäti pri uzatváraní poistky, tak aby to táto pokrývala. Ak už viete náklady, porovnajte ich s podmienkami od požičovne a vyberte si pre Vás najvýhodnejšie poistenie.

Poškodenie osôb a vecí: USA sú krajinou, kde je zmysel pre osobnú zodpovednosť na vysokej úrovni, hlavne z ekonomického pohľadu. USA je navyše krajinou s najväčším počtom súdnych sporov o náhradu škody pre jednotlivca a/alebo spoločnosť, preto by ste mali mať poistné krytie, ktoré chráni Vaše financie z dôvodu škody spôsobenej tretím osobám alebo majetku.

Meškanie alebo dočasná prekážka: Cesta do Vašej cieľovej destinácie sa môže byť odložená z dôvodu nepredvídateľných okolností. Najbežnejší dôvod je štrajk. Menej obvyklé, ale horšie z hľadiska závažnosti sú prírodné katastrofy, teroristické útoky alebo vypuknutie vojny. Niektoré poisťovne pokrývajú aj tento druh prekážky do výšky 250€ na deň.

Zrušenie cesty: Hoci je to málo pravdepodobné, Vaša cesta môže byť zrušena na poslednú chvíľu z dôvodu vyššej moci, je vhodné zvážiť si poistné krytie aj na túto udalosť (ako lety, plavby, hotely, atď.). Odporúčané krytie (po dojednaní) môže dosiahnuť až 100% nákladov, plus náhradu prípadnej emocionálnej ujmy. Majte na pamäti, že čím vyššie bude krytie a náhrady, tým vyššia bude poistná suma.

Krach leteckých spoločností a poskytovateľov služieb: Vzhľadom na nedávné fúzie a krachy leteckých spoločností a poskytovateľov služieb, poisťovne pridali aj tento typ krytia. Dobré poistenie zvyčajne poskytuje krytie až do výšky desať tísíc euro.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.