Povolenie sa zvyčajne udeľuje maximálne na dva roky alebo do obdobia exspirácie cestovného pasu žiadateľa, podľa toho, čo nastane skôr.

ESTA Vám poskytne informáciu o dobe platnosti hneď potom, ako bude Vaša žiadosť schválená. Žiadateľ musí požiadať o nové cestovné povolenie, vždy keď predchádzajúce povolenie vyprší alebo vyprší doba platnosti cestovného pasu žiadateľa.

V prípade, že je Vaše cestovné povolenie platné pre cestu do USA, ale jeho platnosť vyprší pred Vašim návratom alebo odchodom z USA, nebudete musieť požiadať o ESTA povolenie znova pred odchodom z USA.

Vaše ESTA cestovné povolenie musí byť platné len pri príchode do USA.

Ako dlho platí moje ESTA cestovné povolenie?

ESTA cestovné povolenie je platné dva roky alebo do doby exspirácie Vášho cestovného pasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. To znamená, že Vás pobyt je síce obmedzený na 90 dní, ale samotné cestovné povolenie je platné 2 roky. To znamená, že ak plánujete cestu do USA, môžete podať žiadosť o ESTA aj 2 roky dopredu bez toho, aby ste poznali leteckú spoločnosť, konečnú destináciu alebo účel Vašej cesty. Akonáhle je Vaša žiadosť schválená, máte až 2 roky na jej využitie.

V prípade, že Vaše ESTA povolenie vyprší počas návštevy USA, nemusíte už podávať novú žiadosť, pretože toto povolenie musí byť platné iba pri vstupe do USA.

V ktorých prípadoch musí byť opätovne podané (resp. obnovené) moje schválené ESTA povolenie?

Existujú určité prípady, v ktorých je povinnosť získať nové cestovné povolenie ESTA:

– Ak máte nový cestovný pas: Každá ESTA žiadosť je platná iba pre jeden cestovný pas. V prípade, že obnovujete cestovný pas, musíte si obnoviť aj ESTA povolenie.

– Ak ste zmenili meno.

– Ak ste zmenili pohlavie.

– Ak ste zmenili krajinu trvalého pobyt alebo bydlisko.

– Ak sa zásadne zmenili skutočnosti pri odpovediach cestujúceho na otázky typu Áno/Nie v žiadosti o ESTA povolenie.

Ako dlho sa ukladajú údaje so žiadosti o cestovné povolenie.?

Údaje z ESTA žiadosti ostávajú na ESTA serveroch po dobu maximálne dvoch rokov, čo je maximálna doba trvania, počas ktorej je ESTA platná, alebo pokiaľ vyprší platnosť cestovného pasu žiadateľa, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. DHS bude uchovávať tieto informácie naviac ešte po dobu jedného roka. Po uplynutí tejto doby sú tieto údaje premiestnené do archívu, kde budú uložené pre účely vyšetrovania a obnovy informácií v prípade potreby bezpečnosti podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

V momente, kedy sú tieto údaje premiestnené do archívu, prístup k nim má už iba obmedzený počet úradníkov. Táto retencia platí pre oba prípady, tak pre CBP hraničné úrady ako aj službu hraničnej bezpečnosti s mandátom od kongresu.

Údaje spojené s aktívnymi právnymi donucovacími blokovanými záznamami, CBP zápismi z vymáhacej činnosti a/alebo z vyšetrovaním alebo prípadmi, vrátane žiadostí ESTA, ktoré boli zamietnuté, tieto zostávajú naďalej prístupné pre prípady donucovacích činností práva, na ktoré sa vzťahujú.

V prípade prechodu DHS na bezpapierovú formu I-94W, budú údaje z ESTA žiadosti nahradené údajmi zozbieranými prostredníctvom papierovej verzie I-94W. V prípadoch, kedy sa údaje z ESTA žiadosti použijú namiesto informácií prostredníctvom papierovej I-94W, v takom prípade budú údaje z ESTA žiadosti uchovávané v súlade s retenčným režimom pre I-94W až 75 rokov.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.