O nás v číslach
  • • Viac ako 99.5% ESTA povolení sa udelí do dvoch hodín po prijatí žiadosti.
  • • Približne 1.000.000 žiadostí (kontaktov) za mesiac.
  • • 24/7 podpora v niekoľkých jazykoch.
  • • Spracovavame žiadosti z 36 štátov zúčastnujúcich sa na bezvízovom programe?
Bezpečný platobný systém

Kreditné karty: údaje z kreditných kariet sú zasielané priamo na bankový server, komunikácia medzi prehliadačom a serverom je bezplatná a podporovaná 128 bitovým SSL3 šifrovaním (v súčasnosti najvyšší bezpečnostný štandard s certifikáciou server-siden).BEZPEČNOSŤ

Esta Visa pracuje v súlade s medzinárodnými predpismi pre platobný priemysel (Standard Payment Card Industry - Data Security Standard (PCI-DSS)), ktoré vyvinuli najväčšie spoločnosti vydávajúce kreditné karty s cieľom chrániť osobné údaje svojich klientov.

Na akú dlho dobu budú osobné informácie vo formulári ESTA uložené?

Všetky uvedené informácie vo formulári ESTA sú v bezpečnostných jednotkách uložené po dobu dvoch rokov. Po uplynutí dvoch rokov, budú všetky informácie archivované. V niektorých prípadoch sa tak môže stať ešte skôr. Napríklad pri vypršaní platnosti cestovného pasu, vyprší aj platnosť ESTA, a vtedy budú tieto informácie archivované.
DHS môže uchovávať informácie ešte o rok dlhšie, až potom budú informácie archivované, v prípade ak by bolo potrebné obnoviť ich. Systém ukladania obmedzuje poverené osoby v prístupe k informáciám.
V súlade s požiadavkami americkej legislatívy (American legislation) získané informácie budú archivované po dobu 75 rokov tak ako to bolo v prípade modulu I-94W. Navyše, všetky moduly ESTA, pri ktorých to vyžaduje zákon, nebudú uložené. Ide o prípady kedy jednotlivci boli nahlásený, obvinený,alebo im žiadosť o registráciu ESTA bola bohužial zamietnutá.
Všetky úkony sú v súlade s právnymi predpismi, ktoré sú upravované autoritami colnej a pohraničnej ochrany (Customs and Border Protection).

Príklad 1: Ernest

Ernest je internetový expert v oblasti bezpečnosti. Ešte pred vycestovaním do Los Angeles si urobil rýchly prieskum, ako americké autority používajú a zaobchádzajú s informáciami získanými pri žiadosti cestovného povolenia.
Pri prieskume si Ernest potvrdil to čoho sa domnieval, a to, že:
– Povolenie ESTA je úzko prepojené s národnou bezpečnosťou USA (national security of the United States), a preto sa mu nepodarilo zistiť nové informácie o spravovaní údajov.
– Po vypršaní platnosti povolenie ESTA, po dvoch rokoch, sú informácie archivované.
– Hneď ako sa existujúce povolenie ESTA obnoví, to staré je archivované a v databáze ostáva to nové, ktoré má aktuálne informácie.
– Centrálna databáza vlády Spojených štátov je vždy pripravená nájsť chúlostivé a delikátne informácie cez archívy tejto centrály a cez aktuálne informácie na termináloch.