Existujú 3 možné odpovede na Vašu elektronickú žiadosť o cestovné povolenie: „Povolenie schválené (Authorisation Approved), „Cestovanie nepovolené“ (Travel Not Authorised) a „Čakajúce povolenie“ (Authorisation Pending).

Povolenie schválené:

Cestovné povolenie Vám bolo schválené a vy ste oprávnený cestovať do USA v rámci bezvízového programu (Visa Waiver Programme).

Systém zobrazí potvrdenie o schválení Vašej žiadosti a zároveň oznam o čiastke, ktorá Vám bude stiahnutá z Vašej kreditnej karty.

Pamätajte nato, že toto schválené cestovné povolenie Vám ešte nezaručuje vstup do USA. Schválené ESTA povolenie Vám umožní vstupovať do USA iba cez vstupné body, kde konečné rozhodnutie o tom, či bude prijatý do USA alebo nie urobí dôstojník na ochranu hraníc a ciel.

Pre viac informácií Vám odporúčame prečítať si článok:
Príchod do USA (Arriving to the United States): ESTA povolenie ešte nezaručuje vstup do USA.

Cestovanie nepovolené:

Nie ste oprávnený vstupovať do USA v rámci bezvízového programu (Visa Waiver Programme). Systém zobrazí oznam o čiastke, ktorá Vám bude stiahnutá z Vašej kreditnej karty za spracovanie žiadosti o ESTA povolenie.

Elektronický systém zistil, že nemôžete cestovať v rámci bezvízového programu VWP a požiadať o ESTA vízum. Táto odpoveď Vám však nepopiera vstup do Spojených štátov. Táto odpoveď Vám iba zakazuje cestovať do USA prostredníctvom ESTA cestovného povolenia. Stále ešte môžete požiadať o americké vízum, preto Vám odporúčame obrátiť sa na americkú ambasádu v Bratislave a požiadať tam o vízum.

Čakajúce povolenie:

Vaše cestovné povolenie je predmetom preskúmavania, nakoľko nebolo možné hneď rozhodnúť o Vašej žiadosti.

Táto odpoveď ešte neznamená negatívne zistenie: znamená to iba to, že Vaša žiadosť je potrebuje revíziu (majte na pamäti, že automatizovaný systém nedokáže vyriešiť 100% prípadov okamžite).

Rozhodnutie bude k dispozícii v priebehu 72 hodín a na to upozornení e-mailom, takže si tak budete môcť skontrolovať konečný stav Vašej žiadosti.

Keď Vám príde toto oznámenie, vráťte sa na túto web stránku a vyberte možnosť „Načítať predchádzajúcu žiadosť o povolenie cestovať do USA pre jedno alebo viac osôb“ (Retrieve reviously Submitted Authorisation to Travel to the United States for One or More Persons).

Na kontrolu stavu Vašej žiadosti budete k tomu potrebovať číslo žiadosti, číslo cestovného pasu a dátum narodenia.

Dôležité upozornenie:
Pamätajte si, že toto cestovné povolenie Vám nezaručuje vstup do USA, pretože v konečnom dôsledku o tom rozhoduje colný dôstojník na ochranu hraníc na vstupnom bode ( toto platí pre všetky prípady bez ohľadu na to, aké cestovné povolenie máte, či už ide o ESTA povolenie alebo aj vízum).

V prípade, že bola Vaša žiadosť zamietnutá, nesmiete cestovať do USA s povolením ESTA. Avšak môžete požiadať o neemigrantské vízum na americkom veľvyslanectve v Bratislave. Takáto odpoveď Vám nezabraňuje vstúpiť do USA: jednoducho Vám iba zakazuje vstúpiť do USA v rámci bezvízového programu VWP s ESTA povolením.

Viac informácií na: www.estavisa.sk

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.