O nás v číslach
  • • Viac ako 99.5% ESTA povolení sa udelí do dvoch hodín po prijatí žiadosti.
  • • Približne 1.000.000 žiadostí (kontaktov) za mesiac.
  • • 24/7 podpora v niekoľkých jazykoch.
  • • Spracovavame žiadosti z 36 štátov zúčastnujúcich sa na bezvízovom programe?
Bezpečný platobný systém

Kreditné karty: údaje z kreditných kariet sú zasielané priamo na bankový server, komunikácia medzi prehliadačom a serverom je bezplatná a podporovaná 128 bitovým SSL3 šifrovaním (v súčasnosti najvyšší bezpečnostný štandard s certifikáciou server-siden).BEZPEČNOSŤ

Esta Visa pracuje v súlade s medzinárodnými predpismi pre platobný priemysel (Standard Payment Card Industry - Data Security Standard (PCI-DSS)), ktoré vyvinuli najväčšie spoločnosti vydávajúce kreditné karty s cieľom chrániť osobné údaje svojich klientov.

Kto uvidí osobné informácie vložené do formulára ESTA?

ESTA je dokument vydaný programom o bezvízovom styku (VWP). A preto všetky osobné informácie uvedené v žiadosti o povolenie ESTA budú uchované na oddelení vnútornej bezpečnosti USA (Department of Homeland Security). K informáciám budú mať prístup len poverené osoby v rámci tohoto bezvízového programu.
Autorizácia ESTA, tak ako aj iné programy pre kontrolu cestujúcich osôb, stanovuje prísne kontroly, v prípadoch týkajúcich sa súkromia tých, ktorí vyžadujú tento modul.

Príklad 1: Nicolas

Nikolas miluje technológie a internet a sústredí sa hlavne na veci v oblasti ochrany súkromia.
Keď žiadal o povolenie ESTA, chcel vedieť viac o tom, kto bude mať prístup k jeho osobným informáciám uvedených v povolení.
Dozvedel sa, že:
● Autority amerického úradu automaticky kontrolujú informácie pomocou softwaru.
● Zadané informácie sa automaticky párujú s už existujúcimi informáciami od CIA, polície, Interpolu a s imigračnou databázou kvôli akýmkoľvek nežiadaným návštevám.
● Ak zadané informácie od dotazovanej osoby, nie sú podozrivé, dotazovaná osoby získa povolenie bez ďalšieho čakania a predlžovania.
● Ak budú zadané informácie zamestnanci amerického imigračného úradu preverovať a analyzovať manuálne, rozhodnutie o tom či Vám bude povolenie ESTA udelené alebo zamietnuté bude trvať dlhšie. Maximálny čas pre takéto preskúmanie je 72 hodín.

Príklad 2: Mila

icon-woman

Mila che prežiť prvú cestu do USA so svojimi priateľmi.
Jedna zo zaujímavostí bola ESTA, cestovné povolenie, ktorá mala so sebou pri príletu do Miami.
Mila spolu s ostatnými americkými rezidentmi a občanmi prešla kontrolou veľmi rýchlo.
Keď Mila prišla k úradníkovi, naskenoval jej cestovný pas do jeho počítača a systém automaticky pas spojil s jej povolením ESTA. Úradník vytlačil dokument s ktorým Mila pokračovala k poslednej časti imigračnej kontroly.
Niekedy sa stane, že tento si dokument vyžaduje ďalšie dodatočné kontroly. Avšak väčšinou cestujúce osoby prejdú kontrolou bez ďalších formalít.
V skutočnosti Mila kontrolu zvládla sama. Prešla vstupnou kontrolou cez počítač na letisku (Totem). Zvládla to sama a v súkromí. (Imigračný úradník je vždy na blízku, aby mohol zodpovedať prípadné otázky alebo vyriešiť problém).

controll-esta

Totem, samoobslužný vstupný počítač. Bežne sa používa ku kontrole platnosti povolenie ESTA.