Close

Kto môže získať Vaše osobné informácie z modulu ESTA, ktoré vlastní DHS (Oddelenie vnútornej bezpečnosti – Department of Homeland Security)?

Informácie modulu ESTA môže DHS zdieľať s ostatnými sekciami (oddeleniami), ale vždy v súlade so zákonom a len v prípade potreby.

DHS (Department of Homeland Security) smie informácie z modulu ESTA zdieľať s ambasádami, konzulátmi a Ministerstvom zahraničia. Zistí sa komu bola žiadosť na autorizáciu ESTA zamietnutá. Vďaka zdieľaným informáciám, kompetentným osobám, pracovníci konzulárneho oddelenia môžu preveriť stav žiadateľa a následne vydať víza.

V prípade ak si to vyžaduje situácia, DHS (Department of Homeland Security, ochrana hraníc) smie osobné informácie uvedené v modulu ESTA zdieľať s vládnymi agentúrami na miestnej, štátnej, federálnej a zahraničnej úrovni. Tieto informácie v nevyhnutnom prípade môže zdieľať aj s všestrannými vládnymi organizáciami. Takéto zdieľanie informácii sa využíva na sledovanie situácii, kedy dochádza k porušovaniu predpisov, pri boji proti terorizmu, k uplatneniu občianskeho alebo trestného práva (alebo jeho skúmania), a pri aktivitách inteligencie(CIA) pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť.

Letecké a lodné spoločnosti dostávajú len potvrdenie o tom, že máte povolenie na vstup na palubu, a že ste účastníkom program bezvízového styku (VWP) cez informačný systém o cestujúcich (APIS – Advance Passanger Information System ). K osobným informáciám uvedených v povolení ESTA nemajú tieto spoločnosti prístup.

Department of Homeland Security (DHS) Spojených štátov bude vykonávať akékoľvek iné zdieľanie informácií podľa pravidiel vpísaných vo Federálnom registri zverejnenom 10.06.2008 pod názvom“ Privacy Act System of Records Notice”. Tento zákon je dostupný v elektronickej podobe na stránkach DHS.

Príklad 1: Mia

icon-woman Pred niekoľkými rokmi sa vo Francúzsku stalo veľké nešťastie. Zlodej nemilosrdne zavraždil dve ženy a jedno dievča. Francúzski vyšetrovatelia z miesta činu odobrali otlačky prstov. Najskôr prehľadávali databázy, ktoré boli prístupné francúzskym orgánom. Nepodarilo sa im nič zistiť, a preto sa rozhodli porovnať tieto otlačky prstov s tými, ktoré sú uložené v databáze Amerického imigračného úradu. Francúzsky páchateľ bol raz v USA na povolenie ESTA vďaka bezvízovému program Visa Waiver Program. Pri vstupe do USA sa archivujú otlačky prstov a fotografie tvárí všetkých cestujúcich osôb. Vďaka tejto archivácii sa francúzskym vyšetrovateľom podarilo nájsť zločinca. Typický príklad ako sa môžu informácie o cestujúcich modulu ESTA zdieľať s oddeleniami nielen v danej krajine ale aj medzi “spriatelenými” krajinami.