Skip to content

Kto môže požiadať o povolenie ESTA?

Všetky osoby krajín, ktoré sa účastnia na programe Visa Waiver Program (VWP), sú povinné ešte pred vycestovaním do USA vyplniť formulár ESTA. V prípade, ak to odmietnete vykonať, nedostanete povolenie, ktoré Vás oprávňuje cestovať do USA. Nie sú tak povinné konať len osoby, ktoré sú už držiteľmi víz.

Každá osoba, ktorá chce cestovať do USA musí byť vlastníkom osobného povolenia a to platí aj v prípade detí a novorodencov. Povolenie ESTA je možné žiadať v prípade, ak je účel cesty turistika, obchod, kratšie edukačné dôvody, menšie lekárske vzdelávacie dôvody (nie viac ako 18 hodín týždenne).

O povolenie ESTA môžete požiadať aj pre tretiu osobu.

Príklad 1: Alice

Alice má francúzsku národnosť, z čoho vyplýva, že nepotrebuje víza. Nasledujúci týždeň chce navštíviť blízkeho priateľa Francisa, ktorý už niekoľko rokov žije v Miami. Ešte predtým, než si Alice kúpila letenku, jej priateľ Francis pre ňu stihol zabezpečiť online autorizáciu ESTA. Bez povolenia ESTA by Alice nemohla nastúpiť na palubu lietadla, ktoré ju vezme za Atlantik za jej priateľom.

Príklad 2: Matilda

Matilda aj so svojou rodinou býva v Berlíne. Tohtoročné Vianoce chcú stráviť na dovolenke v Acapulcu, v Mexiku. Keďže ich let má medzipristátie v New Yorku, ešte predtým než sa dostanú do Acapulca, Matilda a každý člen jej rodiny budú potrebovať povolenie ESTA. Matilda a členovia jej rodiny sú nemeckej národnosti, a preto môžu využiť bezvízový program a požiadať o povolenie ESTA. ESTA je potrebné aj v prípade, že USA je len tranzitnou krajinou (a teda aj v prípade prestupu). VWA vyžaduje platné ESTA povolenie, zakaždým keď vstúpite do USA.