Close

Kedy ste povinný vyplniť ESTA?

Dokument ESTA môžete vyplniť kedykoľvek pred vycestovaním na územie Spojených štátov amerických. Oddelenie vnútornej bezpečnosti USA ( The United States Department of Homeland Security) odporúča vyplniť formulár najneskôr 3 dni pred odletom (do troch dní musí odbor odpovedať na žiadosť).

Príklad 1: Mary

icon-woman

Mary je známa svojou dbalou povahou a organizovanosťou. Veľmi rada plánuje vopred.

Vedela, že do USA môže vycestovať len s povolením, a preto už dva mesiace pred cestou do Chicaga požiadala o autorizáciu ESTA.

Povolenie ESTA obdržala na e-mail približne 30 minút po tom ako žiadosť odoslala.
Mary si dokument starostlivo vytlačila a priložila k pasu a ostatným cestovným dokumentom. Povolenie ESTA musíte mať priložené pri pase počas Vašej cesty. Predkladáte ho pri odlete do USA a aj po prílete.

Príklad 2: Francis

icon-man

Francis si na letisku pri check-ine z Zurichu do USA uvedomil, že potrebuje povolenie ESTA. Toto povolenie je povinný mať ešte pred nástupom do lietadla do Spojených štátov amerických.
Francis, rýchlo využil tablet na to aby vyplnil online žiadosť.
Po odoslaní žiadosti kontaktoval našu zákaznícku linku pomocou e-mailu a vysvetlil v akej je časovej tiesni.
Ani nie o 10 minút Francis obdržal cestovné povolenie, ktoré predložil pri check-ine a mohol tak získať palubnú letenku a vstúpiť na palubu lietadla.