Skip to content

Kedy je potrebné obnoviť povolenie ESTA, aj v prípade ak je už schválené?

Ak už aj mate schválenú a ešte stále platnú autorizáciu ESTA, musíte byť obozretný, v niektorých prípadoch ste povinný si ju obnoviť aj napriek tomu, že jej ešte nevypršala platnosť. Medzi tieto prípady patrí: zmena alebo obnova pasu, zmena Vášho mena, zmena krajiny pobytu alebo pohlavia, zmena okolností, ktoré súvisia s uvedenými odpoveďami na otázky v už vyplnenej žiadosti. Budete vyzvaný na aktualizáciu potrebných informácií. Ste povinný uviesť najaktuálnejšie údaje.

Príklad 1: Rupert

Rupert strávil dovolenku medzi Arizonou a Texasom. Pri návrate domov sa dostal do malého problému so zákonom.
Ešte pri vypĺňání online žiadosti na otázku, či mal v minulosti problém v oblasti súdnictva, odpovedal nie.

V súčasnosti má v pláne vycestovať do USA, tentoraz chce navštíviť Big Apple.

Keďže mal spomínaný problém so zákonom a otázka, ktorá súvisela s touto tematikou by bola tentoraz klamlivá, Rupert musí požiadať o nové povolenie ESTA a odpovedať na otázku pravdivo. Inak by nemal povolenie vstúpiť na územie USA.

Je to povinnosťou všetkých cestovateľov, ktorí chcú do USA vycestovať na povolenie ESTA v súvislosti s programom VWP. Tento postup vyžaduje Americký imigračný úrad.

Príklad 2: Teresa

Tereza je občanom Británie a momentálne žije a pracuje v Ríme. Častokrát cestuje do Houstonu kvôli pracovným schôdzkam. V apríli sa vydala za Giuliana, ktorého spoznala v Ríme.

Teresa si aj po svadbe nechala svoje rodné meno Charlton a pridala k nemu priezvisko po jej manželovi Mannino.

Obaja teraz chcú stráviť dovolenku v Los Angeles.

Keďže, Teresa zmenila meno, na svojej ďalšej ceste do USA nebude môcť použiť svoju už existujúcu ESTU. Pretože tam mala ešte uvedené svoje staré meno “Teresa Charlton” a po svadbe jej celé meno je “Teresa Charlton Mannino”.

Bude musieť požiadať o novú autorizáciu ESTA, kde uvedie jej aktuálne celé meno.