O nás v číslach
  • • Viac ako 99.5% ESTA povolení sa udelí do dvoch hodín po prijatí žiadosti.
  • • Približne 1.000.000 žiadostí (kontaktov) za mesiac.
  • • 24/7 podpora v niekoľkých jazykoch.
  • • Spracovavame žiadosti z 36 štátov zúčastnujúcich sa na bezvízovom programe?
Bezpečný platobný systém

Kreditné karty: údaje z kreditných kariet sú zasielané priamo na bankový server, komunikácia medzi prehliadačom a serverom je bezplatná a podporovaná 128 bitovým SSL3 šifrovaním (v súčasnosti najvyšší bezpečnostný štandard s certifikáciou server-siden).BEZPEČNOSŤ

Esta Visa pracuje v súlade s medzinárodnými predpismi pre platobný priemysel (Standard Payment Card Industry - Data Security Standard (PCI-DSS)), ktoré vyvinuli najväčšie spoločnosti vydávajúce kreditné karty s cieľom chrániť osobné údaje svojich klientov.

Čo si môžem priniesť v batožine?

Ak sa chcete vyhnúť dlhému a nepríjemnému čakaniu na colnici, mali by ste si pred cestou zistiť čo je povolené resp. nepovolené zbaliť do batožiny. Pretože sú určité limity a pravidlá, ktoré sa týkajú prepravovaných predmetov, tovarov, drahokamov a hotovosti a Vaša batožina by musela byť skontrolovaná príslušnými autoritami (colnou správou).

Vašu batožinu môže otvoriť a podrobne skontrolovať CBP (Colná a pohraničná ochrana). Buďte na to pripravený, aby to prebehlo rýchlo, bez zbytočných komplikácií.

Horľavé náterové hmoty, tekutý chlór a ohňostroj sú absolútne zakázané. Vŕtačky, kladivá a iné pracovné náradie, hokejové, baseballové pálky a golfové palice,  strelné zbrane a munícia  sú povolené len za určitých podmienok, ak máte oprávnenie.

Každá osoba má nárok na jeden kus príručnej batožiny. Každá nádoba (prepravovaná v príručnej batožine) s tekutinou, gélom na vlasy, alebo  s aerosólom, môže mať maximálne 100 ml. Tento limit môžete prekročiť len ak:

▪ Cestujete s novonarodeniatkom a pre neho prepravujte materské mlieko alebo umelé mlieko, ovocné šťavy a iné tekutiny. Avšak tieto tekutiny musíte precliť v kontrolnej zóne.

▪ Prepravujete tekuté lieky vo väčšom množstve ako je 100 ml, ale taktiež ich musíte nahlásiť na kontrolnej zóne.

Pre množstvo výrobkov existujú vyhradené omedzenia a zákazy. Ak si chcete so sebou zobrať produkty uvedené nižšie, musíte presne dodržať pokyny CBP (Colnej a pohraničnej ochrany).

Produkty pre vojenské účely: predmet, software, alebo vojenský projekt musia byť nahlásené a musíte získať licenciu pre dovoz uvedených zložiek.

Zbrane a munícia: Ak potrebujete prepravovať zbrane a muníciu, musíte žiadať o povolenie od Úradu pre alkohol, tabak, strelné zbrane a výbušniny( Bureau of Alcohol, tobacco, Firearms and Explosives). Ak ste mali zbraň alebo muníciu pred opustením USA, nemusíte povolenie znova predkladať. Pred odletom, vždy musíte registrovať strelnú zbraň na CBP (Colná a pohraničná ochrana), použitím modulu 4457.

Autá a vozidlá vo všeobecnosti: Ak chcete dovážať vozidlá, najlepšie je kontaktovať sa s Agentúrou na ochranu životného prostredia (US EPA Environmental Protection Agency). Okrem toho, každý americký štát má svoje vlastné pravidlá týkajúce sa áut, a preto kontaktujte agentúru konkrétného štátu, kde chcete vozidlo importovať. Tu nájdete zoznam “list for each state”. Vo všeobecnosti platí, že vozidlo je v súlade s požiadavkami štátu, v ktorom sa nachádza, ak je registrované v Európe alebo Kanade v posledných dvoch rokoch. Inak môže príslušná agentúra povoliť vstup vozidla do krajiny len so zvýšenou opatrnosťou. Zmeny, ktoré sú potrebné urobiť na základe požiadaviek agentúry, musia byť vykonané bez odkladu. Vozidlo sa nesmie používať, pokiaľ všetky zmeny nie sú dokončené. Ak sa tak nestane, vozidlo musí opustiť krajinu alebo musí byť zničené. Ak ide o cestujúcich neimigrantov a auto privážajú na dobu kratšiu ako jeden rok, zmeny na vozidle nemusia vykonať, ale toto vozidlo nesmie byť na území predané.

Výskumné produkty alebo farmaceutické produkty: ide o vírusy, baktérie, huby, mäkkýše. Ich import musí povoliť Ministerstvo hospodárstva USA (Department of Agriculture). Ministersto udeľuje povolenie na import (toto povolenie môžu vydať aj Centrá pre kontrolu chorôb “Disease Control Centers”).

Alkoholické nápoje: Nie je stanované žiadna presne určená hranica, aký alkohol je možné a zakázané prevážať. Záleží to od destinácie. Pred odletom si obmedzenia v importovaní alkoholu radšej skontrolujte.

Rastliny, pôda (hlina), semená: Je potrebné mať povolenie v prípade dovozu rastlín, semien a pôdy.

Predmety chránené autorským právom: Dovážať falšované produkty je zakázané. Je možné priviesť jeden kus na osobu, ak by ste chceli priviesť viac ako jeden kus, falošné produkty budú zhabané.

Zakázané predmety z dôvodu ich pôvodu: Z krajín na ktoré sa vzťahuje embargo je zakázané dovážať výrobky. Medzi tieto krajiny patrí napríklad Irán, Kuba, Myanmarsko, časť Sudánu. Zakázané je dovážať aj výrobky z krajín, ktoré sú predmetom čiastočného embarga. Ide o krajiny Balkánu, Sierra Leone a Pobrežie slonoviny. Z uvedených krajín sa môžu dovážať len filmy, knihy, časopisy a podobné produkty, a výnimkou sú aj predmety pre domáce použitie a dary, ktorých hodnota nepresahuje 100 USD.

Drogy a nelegálne látky: Dovoz liekov a zdravotných produktov, ktoré sú na americkom území nepredajné, je zakázaný. Ak potrebujete doviesť lieky, je potrebný lekársky predpis, ktorý dokazuje farmaceutické využite (napríklad diabetické lieky).

Vo všeobecnosti je platné, že môžete doviesť akýkoľvek liečivý prípravok, musíte mať však recept od lekára a pôvodný obal lieku. V USA sa vyžaduje aj lekársky predpis na kontaktné šošovky.  Povolené množstvo pri dovozu môže byť rôzne, závisí to od časového obdobia, ktoré strávite v USA. 50 dávok je maximálne množstvo povolené pre obyvateľov.

Ste povinný informovať pracovníkov colnej správy o liekoch, ktoré sú návykové a môžu sa stať drogami. Ide napríklad o antidepresíva, prášky na spanie a pod.

Jedlo: je povolené doviesť čaj, kávu, korenie, med, olivový olej, ocot, alebo spracované potraviny.

Len čiastočne je povolené priniesť si do USA ovocie alebo zeleninu. Závisí to od pôvodu ovocia a pôvodu cestujúceho. Ak sa rozhodne cestujúci ovocie alebo zeleninu neprecliť, neminie ho pokuta až do výšky 500 USD.

Čiastočne je povolený aj dovoz pekárenských výrobkov a syrov. Vždy si to pred cestou skontrolujte.

Nie je povolený dovoz instantných polievok a podobných výrobkov, taktiež nie je povolený dovoz surového či vareného mäsa a dovoz výrobkov z mäsa hospodárskych zvierat. Nie je povolené dovážať ani žiadne mastné výrobky.

Umenie, archeologické nálety a staroveké objekty: V prípade dovozu takýchto drahocenných predmetov, potrebujete preukázať vlastníctvo predmetu dokumentom o vlastníctve.

Na vývoz potrebujete vývoznú licenciu. Poriadne si preverte typ licencie. Mnohokrát aj veľké spoločnosti používajú falošné licencie. Ak ste majiteľom vývoznej licencie (ktorú Vám vydá krajina pôvodu), môžete do USA doviesť  otlačky, sochy a umelecké diela.

Niektoré umelecké diela sú podrobené špeciálnou kontrolou z dôvodu častých krádeží (za posledné obdobie). Ide o diela z Kambodže, Cyprusu, Mali a Iraku.

Zvieratá: Psi musia mať očkovanie proti besnote minimálne 30 dní a maximálne až rok pred odchodom. Psy, ktoré pochádzajú z krajín, kde neboli zistené vážne prípady besnoty nemusia mať očkovanie. V prípade mačiek nie je potrebné osvedčenie o očkovaní.

Aj napriek tomu, že colný úrad nepotrebuje osvedčenie o dobrom zdravotnom stavu zvieraťa, letecké spoločnosti toto osvedčenie vyžadujú. Pretože osvedčenie je dôkazom, že zviera nie je nositeľ choroby a pri ceste nebude trpieť.

Produkty, ktoré obsahujú mačky a psy je zakázané dovážať. V prípade porušenia vzniká pokuta siahajúca až k 10,000 USD.

Vtáci musia byť pred cestou preclené, a od okamžiku vstupu na územie USA sa musia držať v karanténe. Okrem toho majiteľ vtáctva musí vyplniť modul VS 17-129 a zaplatiť poplatok za karanténu ešte pred začatím cesty.

Zajaci, morčatá, škrečkovia a podobné zvieratá sa môžu dovážať aj bez povolenia. Určite sa Vám oplatí zabezpečiť si certifikát a tak sa vyhnúť prípadným problémom s colnou správou.

Ak chcete do USA dovážať zviera, pred cestou sa najskôr informujte o konktrétnych podmienkach, ktoré stanovuje každý členský štát.

Príkad 1: Paní Grace

Pred pár týždňami Pani Grase s manželom Francom, navštívili jeho syna, ktorý je učiteľom ekonómie na univerzite v meste Charlotte, v severnej Karolíne.

Grace s manželom žije vo Francúzsku. Táto krajina je známa výbornými syrmi a paštétami.

Grace s manželom zbalili na cestu zopár chutných dobrôt s ich domoviny.

Počas letu začali vypĺňať colný formulár 6059B (ide o dokument, ktorý rozdáva letuška pasažierom ešte pred pristátím lietadla). Pri otázke s mäsom a potravinárskymi výrobkami si uvedomili, že niečo s ich špecialitami zbalenými v batožine nebude v poriadku. Aj napriek tomu sa rozhodli zatajiť túto skutočnosť a odpovedať nie.

Po prílete boli manželia podrobení podrobnej kontrole príslušnými orgánmi.

Museli otvoriť kufor a produkty, ktoré doviezli im boli zabavené, manželia boli nielen zahanbení, ale dostali aj pokutu.

Príkad 2: Mario

icon-woman

Mario je členom nemeckej agentúry so sídlom v Monaku a aj v Bavorsku. Podniká v oblasti cestovného ruchu a špecializuje sa na cesty za Atlantik, na Americký kontinent. Z Mexika sa zastavil na pár dní na Kube a do Miami si so sebou priniesol niekoľko Kubánskych cigariet.

Po príchode do Miami Kubánske cigarety preclil.

Na colnici, pri kontrole zamestnancom colnej kontroly, uviedol krajinu pôvodu tabaku.

Mariovi boli cigary zabavené, pretože Kuba patrí medzi zoznam krajín s ekonomickým embargom zo strany USA. Do tohoto zoznamu patrí aj Severná Korea, Irán, Sýria, Sudán a Barma.

Ak ste si neni istý zákonnosti niektorých produktov, ktoré chcete do USA doviesť, pred odchodom do USA na cestovné povolenie ESTA si môžete urobiť kontrolu týchto produktov. Stačí ak kontaktujte našu zákaznícku linku. Ak by ste doviezli nepovolené produkty, môžete dostať pokutu na colnici v USA.