Close

Čo sa stane, keď bude vízum na colnici zamietnuté?

Ako bolo uvedné už skôr, ESTA a ani víza nezaručujú 100 % vstup do USA, povolenie na vstup dáva imigračný úradník na letisku. Námietky voči rozhodnutiu sú prijateľné len v čase podania žiadosti o cestovnú autorizáciu ESTA. Ale ak cestujúca osoba zo zahraničia má platné víza, a je jej odoprený vstup do USA, táto osoba môže napadnúť rozhodnutie imigračného agenta pred imigračným posudzovateľom. Tento Imigračný posudzovateľ pred Radou imigračných odvolaní (BIA –Board of Immigration Appeals) vykoná rozhodnutie.

Cestujúca osoba do USA môže dostať od imigračného úradníka aj neisté rozhodnutie „uncertain“. Cestujúci síce dostane povolenie na vstup do USA, ale bude musieť predstúpiť pred imigračný úrad neskôr, po vstupe do krajiny.

Príklad 1: Valentino

Valentino má 32 rokov a už dva roky pravidelne cestuje na trase Rím – Los Angeles. Snaží sa nájsť si prácu v USA a tak získať stabilný imigračný status v USA.
Minulý mesiac cestoval do Los Angeles na cestovné povolenie ESTA. Pri bežnej imigračnej kontrole bol nútený absolvovať podrobnejšie vyšetrovanie a nakoniec mu zamietli vstup do USA.
Stalo sa to, že Valentino vyčerpal limit 180 dní (max. počet dní pobytu v USA počas jedného kalendárneho roku). ESTA síce povoľuje vstup na maximálne 90 dní idúcich po sebe, ale počas jedného kalendárneho roku je povolený pobyt v USA na 180 (prerušených) dní.
Valentino sa musel vrátiť do Talianska a požiadal o formálne víza na americkej ambasáde v Ríme.

Príklad 2: Zákony a podmienky regulujúce odoprenie vstup do Spojených štátov

icon-woman

Referenčný text pre imigračnú príručku:
(a)zastaviť akéhokoľvek cudzinca pri vstupe alebo pokuse o vstup do USA v rozpore s akýmkoľvek právnym predpisom alebo nariadením vykonaným podľa zákona, ktorý upravuje prijatie, vylúčenie, vyhostenie, odlúčenie príslušníkov cudzích národností, alebo zastaviť akéhokoľvek cudzinca v USA, ak je známy nejaký dôvod, na základe, ktorého je možné sa domnievať, že sa zadržaný cudzinec nachádza na území USA v rozpore s týmito zákonmi a predpismi a hrozí únik pred získaním potrebného povolenia k zatknutiu tohoto cudzinca. Avšak tento cudzinec, ktorý je zadržaný vo väzbe, musí byť bez zbytočného čakania a predĺženia, postavený pred úradníka príslušného útvaru, ktorý preskúma prípad. Úradník musí rozhodnúť voči dotyčnému zadržanému cudzincovi o jeho práve na vstup a pobyt v USA, vstup a pobyt mu môže povoliť alebo zamietnuť.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že imigrační úradníci majú právo odoprieť vstup do USA. Avšak ich rozhodnutia sú všetky zaznamenávané a kontrolované. Imigrační úradníci sa snažia vykonávať svoju prácu čo najlepšie. Sú veľmi opatrí voči osobnému presvedčeniu a prihliadajú na objektívne informácie, týkajúce sa konkrétneho prípadu. Možno na prvý pohľad pracovníci nepôsobia priateľskí, ale pri svojej práci sú veľmi ostražití a pri udeľovaní povolenia na vstup sa nenechávajú ovplyvniť subjektívnymi predsudkami.
Môže sa stať, že pracovník imigračného úradu urobí chybu. V tom prípade je možnosť odvolať sa na Právnu kanceláriu obecenstva a imigračných služieb USA (USCIS -United States Citizenship and Immigration Servicess).
Imigrační úradníci sú skutoční profesionáli vo výkone práce. Zamietnutie na vstup do USA je vždy pevne odôvodnený.