Close

Čo môžete urobiť, aby ste sa vyhli problémom na colnici?

Ak sa rozhodnete požiadať o prisťahovalecké víza na Americkej ambasáde alebo Americkom konzuláte, úradník bude kontrolovať Vaše dokumenty, aby mohol určiť Vašu spôsobilosť k vstupu na územie USA.

Spôsobilosť k vstupu na územie USA záleží nielen od splnených zákonných požiadaviek, ale aj od rizika (pravdepodobnosti) ilegálneho migrovania do USA.

Existuje niekoľko špeciálnych opatrení, ktoré Vám môžu pomôcť obmedziť riziko zamietnutia víz. Medzi tieto špeciálne opatrenia patrí preukázanie spojenia s Vašou krajinou. Zabezpečte si dokumenty (odporúčame oficiálne), ktoré preukážu Vaše rodinné väzby mimo USA, napr. osvedčenie o manželstve, rodný list, status vdovca/vdovy, dokumenty statusu rodiny (dokumenty týkajúce sa Vašich detí).

Medzi špeciálne opatrenia, ktoré ombedzujú zamietnutie víz patrí aj preukázanie dobrej ekonomickej situácie, vďaka ktorej si môžete dovoliť pobyt v USA. Patria tu nasledovné dokumenty: certifikát obchodného majetku, pracovná zmluva, doklady preukazujúce status študenta, bežné účty, investície, sporenie, úvery, dôchodok a iné príjmy, zmluva o prenájme.

Dôkaz o spojení s Vašou krajinou je jednoducho potrebný pri získaní víz.

Ak predložíte všetky potrebné dokumenty, preukázateľnú spojitosť, konzulárny pracovník nemusí preskúmať túto dokumentáciu, nakoľko to nie je jeho povinnosťou.

Pozvánka od amerického občana alebo osoby, ktorá je zákonný a dlhodobý obyvateľ USA (alebo od hocikoho, kto v USA legálne žije), sa Vám bude určite hodiť ak budete žiadať o turistické, tranzitné alebo obchodné víza.

Dokumenty, ktoré musíte predložiť závisia od typu jednotlivých víz. Pri študentských vízach budete potrebovať iné dokumenty ako pri vízach určené na dočasnú prácu. Vyššie uvedené dokumenty majte pripravené vždy, sú potrebné pri akejkoľvek žiadosti.

Zamietnutie víz nie je nič nezvyčajné. Približne jedna z piatych žiadosti je zamietnutá. Dôvody k zamietnutiu môžu byť rôzne, no najčastejšie k zamietnutiu víz dochádza z dôvodov, ktoré sú spojené s ekonomickou situáciou a so spojitosťou s Vašou krajinou. Ak sa z predložených dokumentov preukážu ekonomické nedostatky, víza budú zamietnuté aby sa tak zabránilo ilegálnemu pobytu žiadateľa o víza v USA.

Medzi ďalšie dôvody pre zamietnutie víz patrí: spáchané zločiny v minulosti, nelegálny pobyt v zemi na viac ako 3 mesiace a aj nesplnenie zdravotných požiadaviek. V uvedených prípadoch sú víza zamietnuté na minimálne 3 a maximálne 10 rokov.

Telefóne čísla a adresy na Veľvyslanectvo USA v Bratislave (Slovenská republika).

Telefónne čísla na Americké veľvyslanectvo v Bratislave pre víza a iné cestovné povolenia:
● Volania zo Slovenska: +421-2-3305 7000
● Volania z USA: +1-703-5202569

Pracovníci servisného centra (hovoriaci anglicky aj slovensky) sú k dispozícii od 8:00 do 20:00 miestneho času v Slovenskej republike a od 7:00 do 15:00 štandardného východného času v Spojených štátoch amerických. Počas víkendov a slovenských štátnych sviatkov je telefonické centrum zatvorené(rešpektované aj úradmi z USA).

Veľvyslanectvo USA v Bratislave –
Hviezdoslavovo námestie 4, 814 99 Bratislava, Slovenská Republika

• DORUČOVACIA ADRESA
Hviezdoslavovo námestie 4
814 99 Bratislava
Slovenská Republika

• FYZICKÁ ADRESA (GPS & Google mapy)
Hviezdoslavovo námestie 4
814 99 Bratislava
Slovenská Republika

• + 421-2-5443 3338