Do programu bezvízového styku („VWP“) bola pridaná ďaľšia krajina. Chorváti sa od 1. decembra 2021 budú môcť prvýkrát cestovať do Spojených štátov amerických bez víz. Program VWP umožňuje štátnym príslušníkom určených krajín cestovať do USA na služobnú cestu alebo dovolenku až na 90 dní na základe cestovného povolenia Esta Visa.

28. septembra bolo Chorvátsko určené Ministerstvom vnútornej bezpečnosti USA za nového účastníka VWP. Do 1. decembra 2021 bude aktualizovaný elektronický systém cestovných povolení („ESTA“), aby umožnil chorvátskym štátnym príslušníkom požiadať o cestovanie do USA v rámci programu VWP bez víz. Pridaním Chorvátska do programu VWP sa zoznam zúčastnených krajín zvýšil na 40.

V súčasnej dobe, plnej cestovných obmedzení práve kvôli pandemickej situácii, je toto rozhodnutie opodstatnené. Cestovný ruch poklesol na minimum v každej krajine a USA nie je výnimkou. Cestovanie je avšak po dlhom čase opäť uvoľnené a umožnené plne očkovaným jedincom, tak aby nepredstavovali riziko pre príletovú krajinu. Uľahčenie cestovania cestovateľom, ktorí spĺňajú požadované kritéria je preto veľmi vítaný krok. Nielen pre USA a krajinu samotnú, ale i pre Chorvátsko. Rozhodnutie o začlenení Chorvátska privítali nielen občania, ale i chorvátsky prezident Andrej Plenković:

„Vítame rozhodnutie DHS o zahrnutí Chorvátska do programu bezvízového styku. Najviac budú profitovať chorvátski občania, ktorí budú môcť cestovať do USA bez víz. Uskutočnením tejto zahraničnopolitickej priority ďalej posilníme väzby,“ informoval prezident na svojom oficiálnom účte na Twitteri.

Návštevníci by si mali pred rezerváciou akejkoľvek cesty overiť, či spĺňajú aktuálne obmedzenia COVID-19 pre USA. Vlastníctvo ESTA neoprávňuje na vstup, ak nespĺňa vstupné požiadavky na COVID-19.