Cestovanie do USA bez cestovného poistenia je veľmi rizikové. Dá sa povedať že ide v podstate o veľký hazard. Spojené štáty americké majú jedno z najlepších zdravotníctiev a aj to je dôvod prečo stojí nemalé peniaze. Možno si poviete, že radšej ušetríte a poistenie hodíte za hlavu, ale v prípade choroby alebo úrazu sa Vám vaša dovolenka môže niekoľko násobne predražiť. Cestovné poistenie je určite dobrou voľbou už len pri cestách v rámci Európskej únie.

Pri množstve neočakávaných udalostí Vaše domáce zdravotné poistenie a Európsky zdravotný preukaz nebude dostačujúce. Výlet do Spojených štátov stojí nemalé peniaze, okrem leteniek a ubytovania je potrebné si zabezpečiť online registráciu ESTA Viza, prenájom vozidla, a preto cena za poistenie oproti kompletnej sume za celý výlet je len mizivým percentom.  Určite Vám odporúčame zabezpečiť si cestovné poistenie!

Zdravotná starostlivosť v USA je naozaj drahá

Ešte stále si hovoríte, že načo poistenie, čo sa môže stať? Cestovanie je nádherné, avšak  je spojené nielen s krásnymi zážitkami, ale aj s rizikom ochorenia, zranenia, okradnutia, nehody a žiaľ v niektorých prípadoch aj smrti. Nechceme Vás strašiť, práve naopak cestovanie je nádherná činnosť a nešťastie sa Vám môže prihodiť aj doma. Bohužiaľ bežné poistenie, ktoré platí vo vašej krajine nie je platné v zahraničí. Už len malé ošetrenie Vás môže stáť stovky dolárov a vážnejšie prípady ako hospitalizácia sa môže vyšplhať na niekoľko tisícok. Uvádzame zopár príkladov: návšteva doktora stojí 50 €, základné ošetrenie u zubára 200 €, jeden deň hospitalizácie sa pohybuje vo výške 2000 €. (Upozorňujeme, že ceny sú orientačné.)

Výber poistenia

Cestovné poistenie predstavuje poistenie cestovania a činností s cestovaním spojené. Nejde len o úrazové poistenie, zahŕňa aj batožinu, zodpovednosť za škodu a pod. Druh poistenia môžeme rozdeliť podľa troch základných skupín.

  1. Z hľadiska pokrytia krajín môžeme rozdeliť poistenie platné v:

Európskych krajinách – ide o cestovné poistenie, ktoré platí v krajinách EÚ, cena tohto poistenia je nižšia ako pri poistení do celého sveta resp. do USA.

Na celom svete – ide o poistenie, ktoré pokrýva celý svet, resp. týka sa konkrétne USA. Je podstatne drahšie ako poistenie v rámci Európy.

  1. Z časového hľadiska môžeme rozdeliť poistenie na:

Krátkodobé – poistenie je určené na konkrétny termín, cesta nesmie presiahnuť stanovený počet dní uvedených v poistných podmienkach. Využíva sa pri súvislom, krátkodobom pobyte. Počet dní krátkodobého poistenia stanovuje poisťovňa.

Dlhodobé – ak požadovaný počet dní jednej cesty prekročí maximálnu poistnú dobu pre krátkodobé poistenie, je potrebné obrátiť sa na dlhodobé cestovné poistenie. Dlhodobé cestovné poistenie môže byť použité na krátkodobé opakované cesty, alebo na jednorázové dlhodobé vycestovanie.

  1. Z hľadiska poistených osôb:

Individuálne – ide o individuálne poistenie jednej alebo viac osôb, ktoré netvoria rodinu. V prípade veľkej skupine hovoríme už o skupinovom poistení.

Rodinné – ide o rodinné poistenie, rodičia s deťmi.

Kedy začína plynúť poistenie a kedy končí?

Zákon stanovuje, že poistenie začína plynúť nultou hodinou nasledujúceho dňa (najskôr od pol noci), teda v prípade ak nejde o odložený začiatok poistenia. Pri jedno rázovom vycestovaní, poistenie plynie od dátumu uvedeného v zmluve, je to dátum kedy prekročíte hranice Slovenskej republiky. Pri celoročnom poistení poistenie plynie od uvedeného dátumu prvej cesty počas ročného obdobia.

Ukončenie poistenia má podobný charakter. Pri krátkodobom poistení, končí v stanovený deň, uvediete deň kedy opäť vstúpite za hranice Slovenskej republiky smerom domov. Pri dlhodobom vycestovaní končí dátumom, ktorý je vyznačení v zmluve.

Ako postupovať

Najskôr je potrebné uzavrieť poistnú zmluvu. Poistná zmluva musí byť uzavretá pred vycestovaním do krajiny. V prípade poistnej udalosti musíte dokladovať letenkou, že ste odcestovali neskôr ako bola zmluva uzavretá. K základnému baličku cestovného poistenia mate možnosť navoliť si aj rôzne pripoistenia. Nechajte si poradiť od zamestnancov poisťovne, najlepšie je keď im popíšete charakter Vašej plánovej cesty. Celú zmluvu je potrebné si prečítať, vyplniť základné osobné údaje, údaje o Vašej ceste, o osobách na ktoré sa poistenie vzťahuje a podpis.

Následne dostanete:

  • Poistnú zmluvu – obsahuje všetky práva a povinnosti, oboch strán, Vami vyplnené údaje. Informácie o poistení – doba trvania, cieľová krajina a pod.
  • Poistnú knižku – knižka slúži ako pomocník, ktorá Vám poskytne podrobné informácie čo všetko uzavreté poistenie zahŕňa, na čo máte nárok v prípade poistnej udalosti.
  • Poistnú kartičku – slúži ako preukaz, mali by ste ju mať na Vašich cestách vždy pri sebe, nájdete tam kontaktné údaje na kompetentné osoby poisťovne.

Keď sa už stane….

V prípade ak nastane poistná udalosť, treba ju bezodkladne hlásiť poisťovni na tel. číslo, ktoré máte uvedené na kartičke. Všetky zákroky, ošetrenia, hospitalizácie a lieky si budete musieť najskôr uhradiť Vy a následne Vám ich poisťovňa preplatí. Dôkladne si preto uchovávajte všetky pokladničné doklady a potvrdenia o zaplatení.

Pri poistení platí pravidlo: „Radšej si zaplatiť za poistenie a nezraniť sa, ako bez poistenia byť zranení a platiť si celú zdravotnú starostlivosť.“ Preto pred vycestovaním do USA okrem esta usa si určite zabezpečte cestovné poistenie. Bez cestovného poistenia sa možno do USA dostanete, ale pri chorobe alebo zranení Vám ESTA Viza a ani Váš domáci zdravotný preukaz nepomôžu.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.