Podľa imigračného zákona USA, bezvízový program Visa (VWP) nevyžaduje od občanov určitých štátov získanie víza pri návšteve USA. Tí občania, ktorí chcú cestovať do USA a sú občanmi niektorého z 38 oprávnených štátov (vrátane Veľkej Británie, Írska, Austrálie a Nového Zélandu) môžu zostať na území USA po dobu 90 dní bez víz. Hoci vízum nie je potrebné, ostatné náležitosti bezvízového program VWP musia  byť splnené, či už ste na pracovnej ceste, na dovolenke alebo tranzitujete.

Prosím vezmite na vedomie, že VWP program neposkytuje možnosť rozširovať alebo meniť imigračný štatút cestujúceho; po uplynutí troch mesiacov (90 dní) od vstupu do krajiny ste povinný územie USA opustiť.

Ak cestujete v rámci iniciatívy bezvízového programu (Visa Waiver Program – VWP), ktorý umožňuje cestujúcim so zúčastnených štátov * navštíviť USA bez povinnosti získať oficiálne vízum na veľvyslanectve USA alebo konzuláte USA ešte pred cestou do USA.

Aké sú požiadavky potrebné na využitie bezvízového programu (VWP)?

Ak chcete vstúpiť od USA v rámci bezvízového programu VWP, musíte splniť nasledovné požiadavky:

 

Dôvod cesty by mal byť podobný ako je na uvedený na žiadosti o vízum typu “B”

Bezvízový program VWP umožňuje cestujúcim s občianstvom v krajinách v ňom zahrnutých * cestovať do USA bez víz.

Pobyt nesmie presiahnuť 90 dní a dôvodom cesty môže byť turizmus alebo pracovná cesta. Dokonca aj keď iba tranzitujete cez USA a Vaša finálna destinácia je mimo územia USA musíte pred cestou získať cestovné povolenie. Dolu nájdete zoznam dôvodov,z ktorých môžete cestovať v rámci bezvízového programu VWP:

 

Pracovná cesta:

 • Účasť na pracovných stretnutiach s kolegami
 • Účasť na podujatiach, kongresoch a konferenciách, či už sú ich ciele vedecké, vzdelávacie alebo profesionálne.
 • Ak ste sa zaregistrovali na krátkodobé školenie (nie je povolená žiadna odmena od spoločnosti sídliacej na území USA, s výnimkou cestovných náhrad).
 • Dojednávanie zmluvných podmienok

 

Viac informácií o pracovných alebo turistických cestách do USA v rámci bezvízového programu VWP nájdete  TU.

 

Turizmus/Turistická cesta

 • Cestovanie, návšteva alebo akákoľvek turistická aktivita či už cestujete sám alebo s priateľmi/ rodinou a/alebo spolucestujúcimi.
 • Lekárska starostlivosť
 • Účasť na spoločenských podujatiach organizovaných sociálnymi alebo servisnými organizáciami.
 • Účasť na hudobných a/alebo športových podujatiach na amatérskej úrovni pokiaľ Vám neplatia za vystúpenie
 • Zápis/Prihláška na krátkodobé rekreačnlé kurzy a/alebo štúdiá za predpokladu, že neposkytujú kredity na získanie akademického titulu. (príklad toho, čo to môže byť: 2 dňové školenie triedy, do ktorej chodíte, pokiaľ ste na dovolenke)

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o rôznych typoch dostupných víz do USA, či už ako turista, pre pracovnú cestu alebo pre kontrolu, prosím, kliknite TU.

 

Čo nie je povolené pri cestovaní do USA v rámcibezvízového program (VWP)Príklady:

Na zozname nižšie sú uvedené niektoré nepovolené činnosti v rámci bezvízového programu VWP, pre ktoré musíte požiadať o víza ešte pred cestou do USA:

 • Účasť na štúdijných programoch, ktoré poskytujú kredity na získanie akademického titulu.
 • Hľadanie práce
 • Vaša účasť ako zahraničného novinára alebo ako podnikateľa z rádia alebo od filmu alebo účasť na inom type výmeny ifnormácií medzi inými štátmi.
 • Iný nájdený imigračný štatút, ktorý Vám prizná trvalý pobyt v USA

Kto môže požiadať on-line o povelenie na vstup do USA v rámci VWP? Štáty, ktoré sa zúčastňujú bezvízového programu VWP *:

Ak chcete využiť bezvízový program VWP musíte byť občanom jednej z 38 krajín, ktoré sa účastnia tohto program. Tieto krajiny sú na zozname uvedenom nižšie:

A Andorra Austrália Rakúsko

B Belgicko Brunei

C Čile Česko

D Dánsko

E Estónsko

F Fínsko Francúzsko

G Nemecko Grécko

H Maďarsko

I Island Írsko Taliansko

J Japonsko

L Lotyšsko Lichtenštajnsko Litva Luxembursko

M Malta Monako

N Holandsko Nový Zéland  Nórsko

P Portugalsko

S San Marino Singapur Slovensko Slovinsko Južná Kórea Španielsko Švédsko Švajčiarsko

T Taiwan

U Veľká Británia

Ako cestovať v rámci bezvízového programu VWP?

Potrebujete ESTA povolenie.

Bezvízový program Visa je imigračná dohoda medzi USA a 38 uvedenými krajinami. Zavádza logický imigračný systém. Táto dohoda umožňuje cestujúcemu, ktorý pochádza z jednej z 38 uvedených krajín, požiadať on-line o povolenie na cestu do USA.

Zavedený systém vyhľadá kandidáta v databázach tajných služieb USA a výsledkom hľadania bude určenie oprávnenosti kandidáta

Toto povolenie sa nazýva ESTA (skratka pre Electronic System for Travel Authorization).

Pre viac informácií, navštívte sekciu ESTA, požiadajte o ESTA povolenie a zaplaťte požadovaný poplatok.

 

Letecká alebo lodná spoločnosť musí byť uznaná a schválená.

Ak pricestujete letecky alebo po mori, bezvízový program VWP vyžaduje, aby letecká alebo lodná spoločnosť bola na zozname schválených spoločností vládou USA. Okrem toho Váš cestovný lístok nesmie byť jednosmerný. V skutočnosti, po príchode do USA musíte mať spiatočný lístok alebo lístok do inej krajiny s dátumom odchodu nie starším ako 90 dní od Vášho vstupu do krajiny.

Nikdy ste neporušili Imigračný zákon USA nikdy predtým Vám neboli zamienuté víza pred touto ESTA žiadosťou.

Za predpokladu, že ste predtým cestovali do USA v rámci bezvízového programu VWP alebo na štandardné víza, je dôležité, aby ste dodržali všetky imigračné náležitosti počas pobytu v USA.

Takžiež je nutné, aby Vám v minulosti neboli zamietnuté víza na americkom veľvyslanestve alebo konzuláte.

Taktiež pri použití on-line žiadosti ESTA sa vzdávate práva napadnúť konečné rozhodnutie imigračného úradníka. Inými slovami, hoci je ESTA povinná pri cestovaní do USA, nezaručuje Vám vstup do USA.

Konečné rozhodnutie o vstupe každého cestujúceho do USA závisí od colného úradníka.

Ten dáva pečiatku do cestovného pasu počas bežnej kontroly na vstupe do USA.

 

Uistite sa, že Váš cestoný pas spĺňa potrebné požiadavky a charakteristiky.

Bezvízový program VWP požaduje od cestujúceho, aby jeho cestovný pas spĺňal určité požiadavky. Napríklad, musíte mať minimálne ešte šesť (6) mesiacov platný cestovný doklad od dátumu vstupu do USA (s výnimkou osobitnýh prípadov pre danú krajinu). Okrem toho všetci členovia Vašej rodiny vrátane dojčiat a detí musia byť držiteľmi cestovných pasov.

A nakoniec, bezvízový program VWP vyžaduje, aby cestovný pas mal nasledovné vlastnosti v závislosti od krajiny pôvodu:

Občania pochádzajúci z: Musíte mať strojom čitateľný cestovný pas, a tiež pas:
Česko, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Kórejská republika a Slovenská republika S mikro obvodom (čipom), ktorý zahŕňa podrobnosti z dátovej stránky cestovného pasu – toto je známe ako e-pas.
Taiwan S mikro obvodom (čipom), ktorý zahŕňa podrobnosti z dátovej stránky cestovného pasu – toto je známe ako e-pas, plus národné identifikačné číslo.

 

Občania z: Ak bol cestovný doklad  vydaný, obnovený alebo predĺžený: Musíte mať strojom čitateľný cestovný pas, a tiež pas:  
Zvyšné krajiny s členstvom v programe WVP Vydaný v alebo po novemberi 2006. S mikro obvodom (čipom), ktorý zahŕňa podrobnosti z dátovej stránky cestovného pasu – toto je známe ako e-pas.  
Vydaný medzi novembrom 2005 aoktóbrom 2006 Vyžaduje sa digitálna fotografia  a mikro obvod (čip) s integrovaným obsahom detailov z dátovej stránky cestovného pasu.  
Vydaný pred novembrom 2006. Nevyžadajú sa žiadne ďalšie požiadavky  

Čo to znamená strojom čitateľný cestovný pas a ePas?

Normy a požiadavky na strojom čitateľný a elektronický cestovný pas sú stanovené Medzinárodnou organizáciou civilného letectva, známu tiež ako ICAO. Poďme sa pozrieť na to, čo tieto normy a požiadavky sú:

Strojom čitateľný cestovný pas: Strojom čitateľný cestovný pas obsahuje osobné údaje a údaje z dátovej strany pasu. Tieto údaje sú automaticky čitateľné, keď je cestovný pas skanovaný po príchode do USA (zvyčajne na letisku). Dolu nájdete snímku toho, ako vyzerá strojom čitateľný cestovný pas:

 

V prípade pochybností, či cestoný pas je strojom čitateľný alebo nie, odporúčame Vám obrátitť sa na úrad, kde Vám bol cestovný pas vydaný.

Elektronický cestovný pas: pas a osobné identifikačné údaje sú uložené v mikročipe, ktorý je súčasťou cestovného pasu. Tieto údaje obsahujú dva riadky charakteristické pre strojom čitateľné pasy a obsahujú informácie na rozpoznanie tváre. Čip sa skanuje z dôvodu identifikácie pasu cestovateľa.

E-pas je ľahko identifikovateľný. Na jeho obale je medzinárodne uznávaný znak. Dolu nájdete príklad toho ako e-pas vyzerá:

Núdzové alebo dočasné cestovné pasy.

Ak ste v núdzovej situácii alebo ste držiteľom dočasného cestovného pasu a chystáte sa vstúpiť do USA v rámci program VWP, cestoný pas musí byť elektronický. To platí aj pre tranzitných cestujúcich na iné miesto určenia ako je USA.

 

Program VWP nie je jediná možnosť. Stále ešte môžete požiadať o vízum typu “B”.

Hoci máte nárok na bezvízový styk v rámci program VWP, v prípade, že si to želáte, môžete stale požiadať o vízum typu “B”.

V prípade, že nespĺňate všetky požiadavky uvedené v tejto časti web stránky, musíte požiadať o vízum typu “B”.

V prípade, že ste docestovali do USA leteckou alebo námornou spoločnosťou, ktorá nie je uznaná vládou USA (napríklad: súkromné lietadlo, atď…), musíte požiadať o vízum. Odporúčame Vám prečítať si zoznam spoločností uznávaných vládou USA.

 

Je možné žiadať o víza v rámci VWP, ak v minulosti boli víza zamietnuté?

Ak sa nachádzate v situácii popísanej v názve tohto odstavca, odporúčame Vám požiadať o vízum na najbližšom Veľvyslanectve USA alebo Konzuláte USA.

Ak požiadate o ESTA aj za týcho okolností, môžete zaznamenať jeden z nasledovných nedostatkov:

 • Odmietnutie Vašej žiadosti ESTA.
 • Podrobné preskúmanie Vašich cestovných dokladov pri vstupe do USA.
 • A/ alebo zamietnutie vstupu na územie USA, následná nútená repatriácia.

V rámci program VWP môžete navštíviť Kanadu, Mexiko a akékoľvek susedné ostrovy.

Ak cestujete do USA v rámci program VWP môžete navštíviť Kanadu, Mexiko a na krátky čas aj ostrovy v blízkosti USA.

Po návrate na americkú pôdu budete opäť preverovaný v rámci systemu ESTA či stále spĺňate požiadavky bezvízového program VWP.

90 dňový limit maximálneho pobytu v rámci program VWP stale platí, aj v prípade, že robíte krátke výlety.

Váš pobyt, vrátane krátkych výletov nesmie presiahnuť deväťdesiat (90) dní.

Aké kritériá musia byť splnené, aby bola krajina zaradená do program VWP?

Nato, aby bola krajina zaradená do Migračnej zmluvy (Treaty of migration) známej pod názvom bezvízového programu – the Visa Waiver Travel Program  – VWP, je potrebné, aby krajina splnila niekoľko štandardov ako napríklad:

 • Zaistiť dobré vzťahy s USA pri uplatňovaní práva na medzinárodnej aj národnej úrovní;
 • Vydávať elektronické cestoné pasy;
 • Percentuálny podiel zamietnutých žiadostí o víza typu “B” by mal byť menší ako 3%;
 • Včasná informovanosť v prípade straty alebo krádeže cestovných pasov;
 • Prísne presadzovanie protiteroristických zákonov, vnútroštátnych právnych predpisova a prísnych hraničných kontrol.
 • Udržiavať vysokú úroveň zabezpečenia proti falšovaniu dokladov totožnosti.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.