Close

Ako vyplniť ESTA formulár?

Formulár ESTA vyplníte jednoducho a rýchlo, za menej ako 10 minút. Mali by ste vedieť, že:

● Keďže za žiadosť o povolenie ESTA sa platí, musíte mať debetnú kartu Visa/master Card alebo kreditnú kartu Visa, MasterCard, American Express alebo Discover. K dispozíci je aj platobná brána PayPal.

● Musíte mať platnú e-mailovú adresu, kde Vám bude poslané potvrdenie. Ak nemáte vlastnú e-mailovú adresu, mali by ste si ju vytvoriť, alebo môžete použiť e-mail inej osoby, ak k tomu mailu mate prístup.

● Musíte vyplniť všetky polia, ktoré sú označené červenou hviezdičkou (*), tieto polia sú povinné. Patrí sem napr. adresa trvalého pobytu, krajina vydania cestovného pasu a pod. Ešte predtým než uskutočníte platbu, si skontrolujte Vami vypísané informácie, nakoľko mnohé z polí sa už po odoslaní žiadosti a zaplatení nedajú zmeniť. Aktualizovať a teda zmeniť sa dá adresa pobytu v USA. Aby ste mohli povolenie ESTA využiť opakovane, pri ďalšej ceste do USA. Ak urobíte chybu v poliach, ktoré sa po odoslaní nedajú upraviť, budete musieť požiadať o nové povolenie a zadať novú platbu.

● Je dobré si uložiť číslo žiadosti ESTA, v prípade ak ho budete potrebovať obnoviť.

● Odpoveď dostanete, krátko po odoslaní žiadosti o povolenie ESTA. V niektorých prípadoch sa môže stať, že to trvá dlhšie. Avšak DHS (Oddelenie vnútornej bezpečnosti USA, Americký imigračný úrad) by mal odpoveď najneskôr do 72 hodín.

Aby ste lepšie rozumeli vypĺňaniu online formuláru žiadosti o povolenie ESTA, vedľa každého poľa sa nachádza otáznik. Po kliknutí na otáznik nájdete vysvetlivky.  Pri žiadosti o cestovné povolenie ESTA sa od Vás budú žiadať:

1. Demografické údaje: Meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, pohlavie, mená rodičov. V tomto kroku, ak máte, môžete uviesť aj pseudonym.

2. Údaje z cestovného pasu: číslo pasu, dátum vydania pasu a dátum expirácie pasu, krajina vydania, a občianstvo. Ak vlastníte viac pasov, v tomto kroku to môžete uviesť.

3. Kontaktné údaje: E-mail, telefónne číslo, adresa trvalého pobytu vrátane mesta a štátu, v ktorom žijete.

4. Núdzové kontaktné informácie: Meno s priezviskom núdzového kontaktu, jeho telefónne číslo a e-mail.

5. Informácie a Vašej ceste: Ak USA nebude v prípade Vášho vycestovania len tranzitnou krajinou, musíte uviesť názov mesta, kde sa budete počas pobytu v USA zdržiavať (adresa, mesto, štát). Musíte uviesť aj telefónne číslo na túto adresu (ak ste si neni istý, uveďte dve nuly 00).

6. Informácie o zamestnaní: ak chcete, máte možnosť uviesť aj informácie o práci, meno firmy/zamestnávateľa, adresu, telefónne číslo, a pracovnú pozíciu. Posledné dve polia sú voliteľné.

7. Po vyplnení vyššie uvedených údajov, budete musíte zodpovedať na pár otázok, týkajúcich sa Vášho vstupu na územie Spojených štátov amerických.

Ak nebudete vedieť odpovedať na niektoré otázky, môžete tam vpísať slovíčko „UNKNOWN“ (ak si nebudete istý, rozkliknite si otáznik vedľa každého poľa). Táto možnosť odpovede sa dá použiť len pri niektorých poliach.

8. Po vyplnení všetkých požadovaných polí, kliknite na slovíčko „apply„. Vtedy ešte stále máte možnosť skontrolovať Vami uvedené informácie v príslušných poliach. Stránka Vás požiada aby ste si skontrolovali Vaše odpovede. Ak nájdete chybu, stačí keď kliknete na tlačítko „EDIT“, a Vašu chybu si môžete opraviť bez straty už uložených údajov. Ak chybu nenájdete, môžete pokračovať k platbe na platobnej stránke.

9. Následne nasleduje platba. Od tohoto kroku bude Vaša žiadosť o povolenie ESTA systémom spracovaná a vyhodnotená. Zistite, či Vám žiadosť bola schválená alebo zamietnutá.

10. Hneď ako bude žiadosť o cestovné povolenie ESTA schválená, bude odoslaná na e-mail, ktorý ste uviedli v žiadosti.

Povolenie ESTA nemusíte mať pri sebe, pretože Visa Waiver Program (program bezvízového styku) je spojený s APIS a CBS.  Avšak je dobré mať na svojej ceste kópiu povolenia alebo číslo žiadosti.

Odporúčame Vám vytlačiť si prílohu, ktorú ste dostali na Vami uvedený e-mail v žiadosti a uchovajte ju s ostatnými cestovnými dokumentami na svojej ceste pri sebe.

Príklad 1: Albert

icon-man

Albert práve odišiel do dôchodku, žije v Manchestri, ale rozhodol sa na dva mesiace odísť do Santa Monici, kde už niekoľko rokov býva jeho dcéra s rodinou.
Albert sa nepriatelí s internetovým svetom a nemá ani e-mail.
Keďže pri žiadosti a cestovné povolenie je e-mail nutnosťou, poprosil o pomoc svojho vnuka, žijúceho v Manchesteri, a použil jeho e-mail.
Vnuk Thomas obdržal na svoj e-mail povolenie ESTA, vytlačil ho a dal ho svojmu dedkovi.

Príklad 2: Hannah

icon-woman

Hannah je predajca pre americkú medzinárodnú firmu, jej bežný deň je plný práce.
O mesiac má namierené do Seattlu, kde sa nachádza sídlo firmy, ktorá ju zamestnáva.
Keď si obnovovala povolenie ESTA, nechtiac napísala zlé číslo cestovného pasu.
Rozhodla sa kontaktovať zákaznícku linku e-mailom. Bohužiaľ, bola nemilo prekvapená, keď sa dozvedela, že jej cestovné povolenie ESTA nie je platné a bude musieť požiadať o novú cestovnú autorizáciu. Tam musí uviesť správne číslo pasu.
Dávajte si pozor pri vypĺňaní polí online formulára a na potvrdzovacej stránke, kde ešte môžete opravovať chyby a dopĺňať údaje, si ešte raz prekontrolujte všetky informácie.