Close

Aké sú požiadavky na vstup do Spojených štátov amerických?

Po prílete na letisko resp. po priplávaní do prístavu, musíte predložiť Vaše dokumenty Americkému colnému úradu a hraničnej kontrole (Customs and Border Protection, the Bureau of Customs and Border Protection American). Na základe týchto autorít budete mať povolený (resp. zamietnutý) vstup na územie USA. Aby ste dostali povolenie vstúpiť na toto územie musíte splniť nasledovné:

  • Rešpektovať kritéria súvisiace so zákonom o imigrácii a štátnej príslušnosti (Immigration and Nationality Act).
  • Mať pri sebe autorizáciu ESTA so schváleným povolením.
  • Byť majiteľom pasu, ktorý je platný pre program bezvízové styku (VWP).
  • Nebyť hrozbou pre ochranu, bezpečnosť krajiny a zdravia.
  • Musíte sa vzdať práva na spor alebo odvolanie voči rozhodnutiu úradníka colnej a pohraničnej kontroly (CBP – Customs and Border Protection) z hľadiska Vašej spôsobilosti. O Vašej spôsobilosti rozhoduje na základe biometrickej identifikácie, osobnej fotografie a odtlačkom prstov. Odvolanie môže byť v tomto prípade podané len ak sa to týka žiadosti o azyl.
  • Musíte mať splnené vyššie uvedené podmienky aj v predchádzajúcich vstupoch na územie USA vrámci programu bezvízového styku (VWP).

Príklad 1: Mark

icon-man

Mark je človek, ktorý je takpoviediac paranoidný v oblasti ochrany súkromia. Jednoducho chce aby jeho život a záľuby boli len a len jeho súkromnou záležitosťou.

Pred mesiacom bol Mark po prvýkrát v USA, konktrétne v meste Seattle. Pre Marka bola veľkým prekvapeným imigračná kontrola. Úradník po kontrole pasu a cestovného povolenia, požiadal Marka o otlačky prstov a vyfotografovanie tváre. Keďže Mark, je veľmi citlivý v takýchto súkromných záležitostiach, neváhal a pracovníka sa opýtal na dôvod snímania fotografie a odobratie odtlačkov. Jeho sťažnosti boli hneď umlčané.

Pri cestovaní vrámci program bezvízového styku dávate súhlas s takýmito úkonmi (screening od amerického úradu). Vzťahuje sa to na každého návštevníka. Buďte veľmi opatrný a ústretový voči agentom amerického imigračného úradu. Pracovníci berú svoju prácu naozaj vážne. Oni rozhodnú o tom či Vám bude povolený resp. zamietnutý vstup na územie USA.

Nevhodné, podozrivé a neústretové správanie môže byť podnetom k rozsiahlejšej kontrole Vašej osobe, a to vám môže veľmi znepríjemniť cestu a predĺžiť pobyt a čakanie na letisku. A dokonca aj zamietnuť vstup do USA.

Príklad 2: Shelly

icon-woman

Shelly má singapúrske občianstvo. V roku 2001 jej americké veľvyslanectvo v Singapure zamietlo víza. Budúci mesiac chce vycestovať do Miami. V online žiadosti o autorizáciu ESTA na otázku, či jej v minulosti bol zamietnutý vstup do USA, odpovedala nie.

Po prílete do Miami, pri imigračnej kontrole, bola poslaná do špeciálnej oddelenej miestnosti pre ďalšie a podrobnejšie vysvetlenie a objasnenie.

Americký imigračný úrad, vedie záznamy o všetkých návštevníkoch a zamietnutiach, a taktiež mal nahlásené zamietnuté vízum z roku 2001. Po niekoľkých hodinách čakania, vyšetrovania a kontról príslušnými autoritami, Shelly dostala povolenie na vstup do USA, ale musela sľúbiť, že vždy bude hlásiť informáciu o zamietnutí víz v roku 2001.

Medzi požiadavky pre vstup do Spojených štátov amerických patrí aj rešpektovanie imigračných zákonov, a teda aj pravdivé a úprimné odpovedanie na otázky v online registrácii dokumentu ESTA.