Potrebujete vycestovať do USA? Prinášame vám výnimky, vďaka ktorým poletíte.

Momentálne je situácia vo svete z hľadiska cestovania veľmi nepriaznivá. Všetci musíme dodržiavať pravidlá a teda náš pohyb je vo výraznej miere obmedzený. Avšak aj v čase pandémie sú isté výnimky, kedy napriek zákazu cestovania do USA môžete vycestovať. Pozrite sa na to o aké výnimky ide, možno sa to týka práve Vás!  Americká spojitosť: […]